Hoppa till innehållet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2022-01-29 15:03

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/blogg/epstein/2011/07/12/forslag-bygg-osterleden-och-t-banan-till-nacka-i-ett-svep/

EPSTEINS STOCKHOLM

Förslag: Bygg Österleden och t-banan till Nacka i ett svep

Tunnelbana till Nacka med stationer ...

... vid Skansen ...

... och Gröna Lund föreslår Sweco i sin nyligen presenterade idéstudie.

Teknikkonsultföretaget Sweco med närmare tre tusen anställda i Sverige som är inblandade i alla större byggprojekt i stan (Nationalarenan, Slussen, Karolinska Institutet Science Park m fl.) har nyligen på eget initiativ gjort en idéstudie där man föreslår att tunnelbanan förlängs från Kungsträdgården till Nacka centrum med stationer vid Skansen/Gröna Lund, Finnboda, Sickla och Järla samtidigt som Österleden (i studien kallad Östra länken) byggs och kopplas i hop med Norra länken och Södra länken till "Ringen" runt centrala Stockholm.

Så här tänker sig Sweco tunnelbanesträckningen från Kungsträdgården till Nacka centrum och "Östra länken" ...

... som ska knyta i hop Södra länken och Norra länken till Ringen runt centrala Stockholm.

Tunnelbanan och biltrafiken skulle samsas om samma tunnel under Saltsjön mellan Biskopsudden och Finnboda.

Tanken är att de båda projekten ska samordnas så att tunnelbanan och biltrafiken samsas i samma sänktunnlar under Saltsjön mellan Biskopsudden på Djurgården och Finnboda i Nacka. Tunnelbanan föreslås gå på båda sidor om biltrafiken som får två eller tre filer i vardera riktningen. Tunnlarna skulle bli fyra stycken, etthundra meter långa, runt fyrtio meter breda och anläggas på fyrtio meters djup.

På torra land blir det bergtunnlar som ansluter till sänktunneln under Saltsjön. I sin norra ände får Östra länken anslutningar mot Lidingö vid Lidingövägen och mot Norra Djurgårdsstaden och vid Lindarängsvägen mot Frihamnen. I söder ansluter den till Södra Länken och Värmdöleden.

I avsiktsförklaringen med idéstudien säger Sweco att man vill visa på ”ett tekniskt möjligt och kostnadsbesparande förslag på två trafikproblem. Den skall också ses som en inspiration för stat, kommun och landsting att enas för huvudstadsregionens bästa och för en långsiktigt hållbar utveckling - såväl socialt som ekologiskt och ekonomiskt.” Men det kräver samverkan mellan en rad aktörer.

”Alla parter – Trafikverket, kommuner, landsting och trafikoperatörer – har ett delansvar för Stockholmsregionens framtid. För att lyckas med integrerade trafikprojekt krävs att alla berörda parter samverkar fullt ut mot gemensamma mål. Ett första steg kan vara en gemensam avsiktsförklaring.”

En snabbare utbyggnad av tunnelbanan till Nacka än tidigare planerat skulle kanske också kunna onödigöra en utsprängd bussterminal i Katarinaberget för Nacka/Värmdöbussarna vid Slussen för flera miljarder. Bussterminalen skulle kunna anslutas till tunnelbanan i Nacka istället. Kanske ingen dum idé.