Hoppa till innehållet Ge oss feedback gällande tillgänglighet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2022-10-02 12:40

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/blogg/epstein/2011/08/04/staden-jo-anmald-for-rivningen-av-lindgarden/

EPSTEINS STOCKHOLM

Staden JO-anmäld för rivningen av Lindgården

Lindgården innan den revs.

Förbundet för Ekoparken som består av ett 50-tal föreningar med anknytning till Nationalstadsparken har JO-anmält Stockholm stad för den miserabla hanteringen av sommarrestaurangen Lindgården som var den enda återstående byggnaden från Stockholmsutställningen 1930 innan den revs.

Lindgården i dag.

I tre avgörande avseenden har staden brustit enligt JO-anmälan undertecknad av förbundets ordförande Richard Murray: 1. Rivningen strider mot Plan och bygglagen och Miljöbalken, 2. Staden har otillbörligt gynnat en enskild näringsidkare, 3.  Staden har fört fram vilseledande information inför politiska beslut.

1. I lagstiftningen heter det bland annat att en byggnad (som Lindgården) som är särskilt värdefull ur kulturhistorisk synpunkt inte får förvanskas (och än mindre rivas).

2. När fastighetsnämnden 1990 upplät fastigheten (där Lindgården ligger) till Rotaria Invest AB (ägt av David Cohen) skedde det på villkor at byggnaderna skulle rustas upp. Så har inte skett. Lindgården har fått stå och förfalla under åren. “Istället för att kräva vite och att stämma fastighetsägaren för avtalsbrott har Stockholms stad gjort avkall på alla krav gentemot denne. När fastighetsägaren nyligen överlät del av fastigheten till ett privat fastighetsbolag för 25 miljoner kronor bygger det på att fastighetsbolaget förväntar sig att få rätt att riva Lindgården och bygga ett hotell där. Något kommunalt beslut därom var vid köptillfället ej fattat. Däremot är det möjligt att underhandslöften har givits från politiskt håll.”, heter det i anmälan.

3. I anmälan ifrågasätts också påståendet att Lindgården var så skadad och förfallen att den var bortom räddning. I det beslutsunderlag som politikerna hade när de klubbade igenom rivningsbeslutet framgick inte att huset var byggt med en stålstomme. Ur en teknisk undersökning av byggnaden gjord 2009 av Knut Åkesson (som också brukar anlitas av Statens fastighetsverk) heter det bland annat: Med erfarenhet från renoveringen av Djurgårdsvarvets svårt sargade byggnader synes inget tekniskt hinder föreligga mot att rusta upp byggnaden för sommar – eller året runtdrift.”

Kaskad på Gröna Lund.

I sammanfattningen av JO-anmälan hänvisas till Gröna Lunds restaurang Kaskad intill Djurgårdsvarvet som renoverades i början av millenniet. “Vintern 2003-2004 restaurerade Gröna Lund restaurang ”Kaskad” intill Djurgårdsvarvet, också den byggd 1930 som sommarrestaurang med samma stålbalkskonstruktion och av ungefär samma storlek. Trots att man här bytte ut större delen av träkonstruktionen liksom tak och bjälklag och inredde hiss, uppgick ombyggnadskostnaden enligt Gröna Lunds ledning endast till 19 mkr. ”Lindgården” är i bättre tekniskt skick; bl. a är det ursprungliga konstfulla taket intakt.”

Lindgården är förstås inte längre i bättre skick än Kaskad eftersom den inte längre existerar. JO-anmälan lämnades i mitten av juni innan rivningen fullbordats. Läs hela JO-anmälan på Förbundet för Ekoparkens hemsida..