Hoppa till innehållet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2021-12-02 08:00

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/blogg/epstein/2011/08/10/slussendebatten-ater-igang-efter-semestern/

EPSTEINS STOCKHOLM

Slussendebatten åter igång efter semestern

Vattenfrågorna stod i centrum på Södersossarnas första debattkväll i en serie om fyra om Slussen på tisdagskvällen.

Slussendebatten har åter tagit fart efter semesteruppehållet inför det avgörande beslutet i Stockholms kommunfullmäktige senare i höst. Södersossarna inledde en serie om fyra öppna debattkvällar på Café Lokalen (gamla Nordins pappershandel) i Blå gången på tisdagskvällen. Den 30 augusti ska socialdemokraterna bestämma sig för hur de ska ställa sig i Slussenfrågan. Framtida översvämningsrisker och olika prognoser om de framtida vattenstånden i Mälaren och Östersjön diskuterades på tisdagskvällen.

Svante Forsström visade bilder och argumenterade för nedgrävning av tunnelbanan för att undvika översvämning av stationen i Gamla stan.

Arkitekten Svante Forsström presenterade Idealisternas förslag med en nedgrävd tunnelbana vilket enligt Forsström skulle minska den påtagliga risken för en framtida översvämning av tunnelbanestationen i Gamla stan. En avgörande fråga är hur snabbt havsvattennivån stiger på grund av avsmältningen av Grönlandsisen. Om havsvattennivån stiger i alltför snabb takt i förhållande till landhöjningen finns risk för en framtida saltvatteninträngning i Mälaren som i dag utgör dricksvattentäkt för två miljoner människor. Om Mälarens nivå då behöver höjas för att undvika att detta sker uppstår risk för översvämningar inte bara i Gamla stans tunnelbana utan också runt Mälarens stränder utanför Stockholm. Alla experter verkar vara överens om att avbördningskapaciteten från Mälaren till Saltsjön måste höjas i förhållande till dagens nivå, men hur och var är inte alla lika överens om.

På torsdag (11 aug) kl 18.30) fortsätter Södersossarna sin serie om det framtida Slussen. Då är temat ”Bilar, bussar, cyklar och tillgänglighet på Slussen?”, nästa tisdag (16 aug kl 18.30) är temat ”Är nya Slussen arkitektur i världsklass?”(jag skulle redan nu vilja svara nej på den frågan) och slutligen nästa torsdag (18 aug kl 18.30) ”När fattas besluten och lönar det sig att protestera?”. Alla intresserade är välkomna till debattkvällarna Café Lokalen.