Hoppa till innehållet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2021-10-19 16:56

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/blogg/epstein/2011/08/24/s-styrelsen-anser-att-slussen-forslaget-ar-undermaligt/

EPSTEINS STOCKHOLM

S-styrelsen anser att Slussen-förslaget är undermåligt

På tisdag tar Socialdemokraterna i Stockholm beslut om sin inställning till Slussens framtid. Men redan nu ser det ut att bli ett klart nej till det föreliggande stadsplaneförslaget. Styrelsen i Stockholms arbetarekommun, som hade möte i går, rekommenderar nämligen delegaterna till representantskapet att avvisa förslaget eftersom det är ”undermåligt”.  I stället ska de lokala s-politikerna ”verka för att en modern, funktionell, vacker och långsiktigt hållbar lösning snarast kan förverkligas”.

Stockholms arbetarekommuns styrelse kritiserar Slussenförslaget i flera avseenden.

Socialdemokraternas kritiserar att siktlinjerna över Slussen störs av de planerade byggnaderna och menar också att den tilltänkta trafiklösningen med den breddade Skeppsbron riskerar att göra Slussen till en av Stockholms mest bullerstörda och partikeltäta platser. I planen finns det heller inga garantier för att de planerade glasbyggnaderna blir genomsiktliga eller kommer att användas för publik verksamhet, menar man.

Kritiken är också hård mot den 10-12 meter höga terrassen/trappan som dominerar stadsbilden upp mot Södermalm som man menar försämrar tillgängligheten. Vidare anser man inte att Mälarens avbördning fått en tillfredsställande långsiktig lösning.

Vem ska betala bussgaraget i Katarinaberget?

Om finansieringen av hela Slussenprojektet heter det ordagrant i Stockholms arbetarekommuns förslag till representantskapet: ”Den för medborgarna högintressanta frågan om vad förslaget kostar är långt ifrån redovisad. Ingen vet vad det egentligen kommer att kosta och allt ifrån 4 till 12 miljarder har nämnts. Kostnaderna för nya Slussen och frågan om vilka som ska betala måste vara utklarade innan ett beslut kan fattas. Vidare förutsätter det förslag som vi nu har att ta ställning till, att en bussterminal sprängs in i Katarinaberget. I dagsläget ingår inte bussterminalen i SL:s investeringsbudget och det finns inget beslut om vilken aktör som skulle betala vad det kostar. Socialdemokraterna har ställt frågor om detta i kommunstyrelsen i Stockholms stad, men hittills inte fått något svar. ”