Hoppa till innehållet Ge oss feedback gällande tillgänglighet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2022-10-05 08:40

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/blogg/epstein/2011/08/31/socialdemokraterna-sager-definitivt-nej-till-slussenplanen/

EPSTEINS STOCKHOLM

Socialdemokraterna säger definitivt nej till Slussenplanen

Socialdemokraternas högsta beslutande organ i Stockholm sade på tisdagskvällen nej ...

... till det föreliggande Slussenförslaget som ska upp till beslut i stadsbyggnadsnämnden och kommunfullmäktige i höst.

Nu är det klart. Socialdemokraterna i Stockholm har bestämt sig och säger nej till förslaget för nya Slussen som de anser ”undermåligt”. Efter en tre timmar lång diskussion som mest rörde detaljändringar i styrelsens förslag gick representantskapet, det högsta styrande organet för socialdemokraterna, på styrelsens linje (se min blogg 24 augusti) vid ett möte i ABF-huset på tisdagskvällen.

Björn Häll Kellerman talar med Tomas Rudin efter mötet.

Bland talarna fanns Björn Häll Kellerman, vice ordförande i Handikapprörelsens s-förening. Han förklarade att han klarar sig bra i nuvarande Slussen med sin permobil men att han blir tvungen att åka hiss i den planerade kommersiella gallerian om det föreliggande förslaget genomförs. Något han kraftigt protesterade mot.

Socialdemokraterna kommer nu att jobba för ”att skapa bredast möjliga politiska samförstånd kring en modern, funktionell, vacker och långsiktigt hållbar lösning som snarast förverkligas. Avgörande punkter vid detta skyndsamma omtag i Slussenfrågan måste vara: att de fria siktlinjerna från Gamla stan och Slussen värnas, att en ny bussterminal och en ny tunnelbana till Nacka ingår i den framtida trafiklösningen, att trafiklösningen inte leder till ökad biltrafik i Gamla stan, att nya lokaler rymmer kreativ och kulturell verksamhet, att tillgängligheten garanteras och gångstråken värnas, att handlingsfrihet inför möjliga havsnivåhöjningar säkras, att projektets finansiering säkerställs och att handelsplatsen bantas för Slussens behov”.

Curre Hansson.

Den sista punkten var den enda där ledamöterna i representantskapet körde över styrelsen som ville säga nej till den att-satsen. Det var Curre Hansson som fick igenom sitt yrkande efter att ha kritiserat den planerade gallerian på 35 000 kvadratmeter, lika stor till ytan som NK.

Karin Wanngård.

S-ledaren i kommunfullmäktige Karin Wanngård sade att socialdemokraterna vill ha ett funktionellt modernt Slussen som prioriterar gående, cyklister och kollektivtrafik.

-Vi vill inte ha kvar fyrklöverlösningen. Vi kommer att kunna utarbeta ett bättre förslag för Slussen. I det arbetet tänker jag delta, slog hon fast.

Personligen är jag (bloggförfattaren) för att renovera nuvarande Slussen bit för bit. Men det är väl en from förhoppning att så kommer att ske. Det ska bli intressant att se hur alliansen reagerar på socialdemokraternas totala avståndstagande till det föreliggande Slussenförslaget. De borgerliga har ju också deklarerat att de liksom socialdemokraterna vill ha en bred majoritet när den kanske största stadsbyggnadsfrågan i Stockholm det här århundradet ska avgöras. Det ska bli synnerligen intressant att följa Slussendebatten de närmaste månaderna. Jag hoppas teve nappar och för ut frågan till den stora allmänheten.