Hoppa till innehållet

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2021-08-04 05:18

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/blogg/epstein/2011/09/16/argument-for-och-emot-nya-slussen-snart-dags-for-beslut/

EPSTEINS STOCKHOLM

Argument för och emot nya Slussen - snart dags för beslut

Inom fjorton dagar fattas ett viktigt avgörande om Slussens framtid. Politikerna i Stockholms stadsbyggnadsnämnd tar ställning till det framlagda detaljplaneförslaget den 29 september och i december fattar kommunfullmäktige det slutliga beslutet.

Modell av förslaget för nya Slussen.

Inför sammanträdet i stadsbyggnadsnämnden har tjänstemännen satt ihop en omfattande skrivelse med argument för det nya förslaget: Dagens Slussen är överdimensionerad som trafikapparat, dagens bussterminal har stora brister, det finns risk för översvämning om inte avtappningskapaciteten från Mälaren till Saltsjön ökas, Slussen kan bli ”en fantastisk målpunkt och vistelseplats i ett unikt vattenläge på historisk mark”, ”centralt placerat på Södermalmssidan föreslås två nya byggnader som mycket väl lämpar sig för olika typer av offentlig verksamhet. Innehållet är idag inte fastställt, men olika former av kulturella verksamheter samt restauranger och kaféer skulle stärka det som redan finns idag”.

Det senare låter lite vagt kan jag tycka. Och kritiken mot förslaget har också kommit från olika håll. Länsstyrelsen anser att förslaget trots förbättringar jämfört med det förra förslaget ”fortfarande försvårar möjligheten att förstå platsens ursprungliga topografi och hur denna lagt grunden för områdets historiska funktion”. Kulturnämnden är kritisk till bebyggelsens utformning och menar också att ”planförslaget innebär negativ påverkan på befintliga historiska anläggningar på platsen i form av de gamla slussarna samt att rika kulturlager för alltid kommer att tas bort.”

Skönhetsrådet är mycket kritiskt till förslaget och menar att det inte lever upp till de krav man måste ställa på en framtida utformning av Slussen. Skönhetsrådet vill därför att en kommission tillsätts med uppgift att ta fram ett nytt planförslag.

Samma synpunkter, dvs. att planförslaget inte är tillräckligt bra eller rent av dåligt lämnas av bland andra Gamla Stan-sällskapet, Hyresgästföreningen Södermalm, Hyresgästföreningen Norrmalm, Södermalmsparkens vänner och Samfundet Sankt Erik.

Stadsbyggnadsnämndens och exploateringsnämndens handikappråd liksom flera andra grupper som företräder funktionsnedsatta personer framför att planförslaget inte når upp till de krav som bör ställas på framtida Slussen samt att förslaget i vissa delar bryter mot gällande lagstiftning.

Kritiken mot att det blir längre avstånd mellan Nacka-Värmdö-bussarna och tunnelbanan när bussterminalen sprängs in i Katarinaberget bemöter stadsbyggnadskontorets tjänstemän med att det kommer att bli tryggare och trevligare för resenärerna. När det gäller kritiken mot tillgängligheten mellan torgplanet och kajplanet har förslaget kompletterats med en markering för hiss och rulltrappa på två ställen som ska vara igång dygnet runt och drivas av staden.

Genomskinliga (?) hus på Södermalmstorg.

En märklig detalj i tjänsteutlåtandet (politikernas beslutsunderlag) är att de två byggnaderna som är tänkta att uppföras på Slussen fortfarande på en bild i tjänsteutlåtandet framställs som om de blir genomskinliga, något som knappast är möjligt.