Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-09-20 07:55

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/blogg/epstein/2011/10/12/vem-tjanar-pa-att-kommunala-hyresratter-blir-bostadsratter/

Epsteins STHLM

Vem tjänar på att kommunala hyresrätter blir bostadsrätter?

Allmännyttans lägenheter till salu i förorterna.

Just nu pågår en kommunalt sponsrad kampanj för att upplysa hyresgästerna i allmännyttans (Stockholmshems, Familjebostäders och Svenska Bostäders) lägenheter i förorterna hur de ska gå tillväga om de är intresserade att köpa husen de bor i och bilda bostadsrättsföreningar.

På ett möte i Högdalen på tisdagskvällen hade ett femtiotal personer samlats på Fria Teatern för att lyssna på den av kommunen inhyrde konsulten Bijan Fahimi från informationsprojektet Bilda Bostad och den fristående fastighetsjuristen tillika ombildningskonsulten Sören Birkeland. De båda berättade hur det går till att bilda bostadsrättsförening, hur bostadsrättsföreningen måste försäkra sig om fyrtio procents stöd bland hyresgästerna för att lämna in en intresseanmälan för ombildning, hur det går till när det kommunala bostadsbolaget lämnar ett köpeerbjudande och att det fordras två tredjedelars majoritet bland hyresgästerna vid den så kallade köpestämman för att en omvandling ska komma till stånd.

Konsulterna Bijan Fahimi och Sören Birkeland berättade på ett möte i Högdalen på tisdagskvällen om hur det går till omvandla kommunala hyresrätter till bostadsrätter.

Både Bijan Fahimi och Sören Birkeland underströk att man inte ska tvinga sina åsikter på grannarna. ”Om man försöker pusha på blir det dåligt”. Men samtidigt lät särskilt ombildningskonsulten Sören Birkeland förstå hur ekonomiskt fördelaktigt det är att ombilda.  Han hänvisade till lägenheter i Rågsved och Björkhagen som han var med om att ombilda för tio år sedan och som ökat kraftigt i värde sedan dess.

-Dessa lägenheter kostade då 6 – 8 000 kronor kvadratmetern. I dag är de värda 15 – 20 000 kronor kvadratmetern. Så har den historiska utvecklingen varit. Det har aldrig hänt sedan 1987 då jag började i branschen att marknadsvärdet på ombildade lägenheter sjunkit under det pris som betalades vid ombildningen eftersom priserna vid ombildningen ligger i snitt trettio procent under marknadsvärdet, sade han.

Att ombildningskonsulterna som hjälper bostadsrättsföreningar att förvandla kommunala hyreslägenheter till bostadsrätter har ett ekonomiskt intresse av att ombildningar kommer till stånd framgick också klart.

-Om inte ombildningen blir av får konsulten inget arvode för det nedlagda arbetet, sade Sören Birkeland. Men han ville inte precisera hur många tusen kronor per lägenhet som konsulten tar betalt om ombildningen genomförs.

-Det varierar från fall till fall, sade han.

På mötet i Högdalen fanns bland åhörarna åsikter både för och emot ombildning även om kritikerna var de som mest gjorde sina röster hörda.  Bilda bostads förortsmöten fortsätter på olika ställen under hösten.

Stockholms kommuns styrande borgerliga allians huvudargument för att sälja ut stora delar av allmännyttan är att försäljningen frigör pengar till renovering av miljonprogrammet och att blandade upplåtelseformer skapas där allmännyttan dominerar. Under förra mandatperioden såldes cirka 23 000 kommunalägda lägenheter till privata bostadsrättsföreningar.  Motståndarnas argument är bland annat att medborgarnas gemensamma egendom säljs ut och privatiseras och att det blir svårare för unga och fattiga att komma in på bostadsmarknaden och skaffa sig en lägenhet. På lördag 15 oktober kommer hyresrättens vänner att hålla torgmöten i många förorter och dela ut flygblad ” som upplyser om fördelarna med hyresrätten och försvarar rätten att bo”.