Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2018-12-18 17:00

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/blogg/epstein/2011/11/24/det-finns-inget-stod-for-akutfallning-av-tv-eken/

Epsteins STHLM

"Det finns inget stöd för akutfällning av TV-eken"

Lars Epstein
Rätta artikel

Stockholms (och numera Sveriges) mest kända träd, TV-eken på Oxenstiernsgatan, som skulle sågats ned för snart en månad sedan står fortfarande kvar, grundligare undersökt än kanske något annat träd.

Arboristen Daniel Daggfeldt utför en så kallad resistografundersökning på TV-eken för att undersöka dess stabilitet.

Den månghundraåriga TV-eken som ansågs så livsfarlig av Stockholms trafikkontor att gatan spärrades av i avvaktan på den omedelbara fällningen har den senaste tiden undersökts av flera arborister och trädexperter som kommit till en helt annan slutsats än trafikkontorets trädexperter.

Efter kraftiga reaktioner mot den planerade fällningen lät trafikkontoret den norske arboristen Erik Solfjeld undersöka eken.

” Varken den norska utredningen eller våra preliminära mätningsresultat pekar på att situationen är akut och att man måste panikfälla eller hålla området avspärrat, säger Cilla Lundström, samordnare för arboristers och trädexperters fristående utredning”, i ett pressmeddelande.

Vidare i pressmeddelandet:

”Det finns inget stöd för en akutfällning, inte heller i trafikkontorets tidigare dokumentation som dessutom bitvis innehåller faktafel, säger hon. Det kommunen måste göra nu är att ge sig tid att jämföra våra mätningsresultat med de resonemang som förs i den norska rapporten.

Den fristående trädexpertgruppen har haft mindre än en timme att läsa och gå igenom den norska rapporten. De har samlat in stora mängder mätningsresultat av rötter, stambas, stam, krona, stabiliseringar, rötskador och gjort svampanalyser på några få dagar. Gruppen började arbeta när de förstod att trafikkontorets beställda utredning från Norge inte innebar att utredningsmannen ens fått se stam och stambas och inte hade sett eller mätt något i rotfästena. Videoinspelningar av trafikkontorets egna undersökning av stammen med hammare och kofot ingav inte heller förtroende för att en korrekt bedömning skulle kunna göras. Trafikkontoret har heller inte gjort någon undersökning av rötterna annat än att ha tolkat den i kronan.

-När man bedömer värdefulla träd måste man ha ordentligt på fötterna och mäta med vetenskapligt beprövade metoder. Det här trädet är unikt och saknar motstycke i staden, och röner stort intresse också utanför landet. Både trädet, staden och medborgarna är värda att få ta del av mätbara resultat som inte endast vilar på hammare, kofot och okulära besiktningar, säger Cilla Lundström”.

I kväll. torsdag, kl 18.00, kan man vara säker på att TV-eken kommer att diskuteras under den allmänna frågestunden i Östermalms stadsdelsnämnd i Östermalmsskolan. Mitt tips är att frågan varför så så politiker engagerat sig i TV-ekens öde kommer upp till debatt.