Hoppa till innehållet Ge oss feedback gällande tillgänglighet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2023-06-02 06:31

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/blogg/epstein/2011/11/28/arboristgruppens-slutsats-tv-eken-falldes-helt-i-onodan/

EPSTEINS STOCKHOLM

Arboristgruppens slutsats: "TV-eken fälldes helt i onödan"

Oxenstiernsgatan för en dryg månad sedan.

Oxenstiernsgatan idag.

Fälldes TV-eken i onödan? Ja, säger Jon Hartill i den fristående arboristgruppen som undersökte ekens status från stambasen upp till kronan dagarna innan den sågades ned. På en presskonferens på söndagen presenterades hur arboristgruppen nått fram till denna slutsats verifierad med en omfattande dokumentation bestående av bilder från den utförliga ultraljusundersökningen, hållfasthetsberäkningar vid en tänkt vindstyrka på 33 sekundmeter och resultat från flera andra undersökta aspekter.

Jon Hartill på söndagens presskonferens.

Arboristgruppen presenterade också en kritisk analys av den norske arboristen Erik Solfjelds rapport som trafikkontoret använde sig av i sin argumentation för att fälla eken trots att också Erik Solfjeld konstaterat att ingen omedelbar fara förelåg för att eken skulle kollapsa och kunna skada människor även om han för sin del också förordat nedsågning av eken.

En invändning mot Erik Solfjelds undersökning är att han endast fick tillfälle att undersöka TV-eken från gatunivån och uppåt.  Den ett par meter höga stambasen och rötterna som befinner sig under gatunivån fick han aldrig tillfälle att undersöka eftersom träddäcket i marknivån inte avlägsnades. Att Erik Solfjeld ändå drog slutsatser om rötternas status på basis av vad han såg i en enstaka död gren kritiseras starkt.

”Solfjeld har inte inspekterat någon rot och kan därför inte veta om rotröta eller rotdöd föreligger. Rapporten fortsätter att spekulera att rotdöd skulle vara orsak till låg vitalitet och grendöd. Men det finns många orsaker till att en enstaka gren dör. En enstaka död gren indikerar inte instabilitet i rötterna och motiverar inte att man fäller ett gammalt träd”, heter det bland annat i kritiken av den norska rapporten.

TV-eken påstods kunna falla omkull närsomhelst och skada människor. Men det fanns ingen risk att trädet skulle falla omkull. Det var en hög säkerhetsfaktor för att det skulle klara sig många år till. Det skapades panik kring den 500-550 år gamla TV-eken. Därför fälldes den. På felaktiga grunder. Helt i onödan. Trädet var starkare än det behövde vara. Det skulle kunnat stå i många år till, sade Jon Hartill.