Hoppa till innehållet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2022-01-24 04:42

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/blogg/epstein/2011/12/06/fladdermusskogen-i-farsta-strand-hotas-av-exploatering/

EPSTEINS STOCKHOLM

"Fladdermusskogen" i Farsta strand hotas av exploatering

Farstas vildmark.

Längs med Ullerudsbacken i Farsta strand går gränsen mellan civilisationen (punkthusen) och den vilda naturen (Farsta strandskogen). Här börjar Farstas vildmark, bergsbranten med de flerhundraåriga tallarna, ekarna, hoande ugglor, sjungande näktergalar, smattrande hackspettar, rådjur, paddor, kopparormar som ringlar under de mossbevuxna klippblocken och barn som bygger kojor eller springer omkring och stojar bland levande och döda träd.

Fladdermössen som hälsar på hos ... FOTO. MIRIAM BÄCKSTRÖM

... Miriam Bäckström på somrarna och sover på hennes vind på dagarna.

I Farsta strandskogen bor också fladdermössen under den kalla årstiden i de ihåliga kalla fuktiga trädstammarna under sin vintersömn. På somrarna bruka en del av dem flyga in på Miriam Bäckströms vind där de sover på dagarna för att släppas ut och tillbringa natten utomhus i skogen.

De planerade terasshusen till vänster och de befintliga punkthusen till höger på Ullerudsbacken ...

... som kallas Berlinmuren av naturvännerna.

I denna ovärderliga natur planerar staden för fem terrasshus med 23 lägenheter i fyra våningar i söderläge. ”En Berlinmur” kallar naturvännerna som protesterar mot projektet och samlat in 1 200 namn. Först planerades två höghus, men efter protester omarbetades förslaget till de fem aktuella terrasshusen som tar ännu mer av den naturmark som är klassad som parkmark i stadens tidigare planer.

Motståndare till exploateringen i Farsta strandskogen som visade mig runt i området. Från vänster: Åke Bergström, Sara Ingerö, Miriam Bäckström, Kerro Holmberg, Paula Bajer, Jörgen Hammarberg och Laila Zetterlund.

Jag går runt med några engagerade människor i den stämningsmättade skogen och får reda på att här finns många rödlistade (utrotningshotade) arter. Så sent som i höstas hittades svartnande kantarell i Farsta strandskogen. Det enda stället i Stockholm där den påträffats, berättar Jörgen Hammarberg, en av mina följeslagare.

"Stämningen i Farsta strandskogen är sakral", säger Sara Ingerö, ordförande i Farsta strand naturvärn.

Engagemanget för skogen bland Farsta strandborna är stort. ”Stämningen här är sakral”, säger Sara Ingerö, ordförande i Farsta strands Naturvärn, en frivilligorganisation som i tjugo år utan ersättning skött om skogen, rensat sly, liat ängen och städat. Det är bara att hålla med. Den mättade stämningen i skogen är sakral. I några urgamla äppelträd mumsar koltrastarna på de långt in i december gröna frukterna som fortfarande dinglar på de bara grenarna.

Mäktig ekticka i Farsta strandskogen.

Det brukar sägas att staden måste bygga många bostäder eftersom det flyttar in så många människor till Stockholm och bostadskön redan i dag är lång. ”Men 23 bostäder i ett värdefullt naturområde hjälper knappast till att lösa bostadsbristen”, säger Jörgen Hammarberg och pekar på att någon kilometer bort byggs runt tusen lägenheter vis Ågesta Broväg. ”Och de verkar inte så lätta att sälja eftersom man erbjuds att bo gratis i ett år om man köper en lägenhet där”, berättar han. Mina följeslagare i Farsta strandskogen pekar också på flera andra platser som är möjliga att bygga på närmare Farsta strands tunnelbanestation.

I den konsulterande arkitektens skrivelse till stadsbyggnadskontoret föreslogs följande skrivning i tjänsteutlåtandet till politikerna:
Stadsbyggnadskontoret … ”medger att planförslagets genomförande innebär negativa konsekvenser för natur- och rekreationsvärden, vilka också strider mot stadens intentioner att bevara viktiga spridningssamband”.

Så här blev dock skrivningen i det slutgiltiga tjänsteutlåtandet till politikerna:

”Stadsbyggnadskontoret har gjort avvägningar av samhällets alla behov och anser att planförslaget kan genomföras trots att höga natur- och rekreationsvärden försvagas”.

Nu på tisdag den 8 december skulle stadsbyggnadsnämnden ta beslut om stadsplanen med de fem terrasshusen som majoriteten sagt sig vara för och oppositionen emot. Men ärendet lyftes ut sedan det visat sig att beslutsunderlaget var bristfälligt. Många remissinstansers kritiska skrivelser saknades. Skrivelser som saknades var från bostadsrättsföreningen Skogsgläntan, flera skolor och förskolor, en ateljéförening, Farsta strands naturvärn med flera. Ärendet är därmed uppskjutet till januari nästa år.