Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Epsteins STHLM

Norr Mälarstrands gårdar öppna för alla – nu ska de rustas upp

De sex öppna gårdarna längs Norr Mälarstrand. Alla är allmän parkmark utom den näst längst till höger på bilden, Bigarrågården, som ägs av en bostadsrättsförening.

Man vill ju inte tränga sig på och klampa in på andras egendom. Det är nog därför jag aldrig tidigare varit inne på en enda av de sex stora terrasserade gårdarna omgivna av husen längs västra delen av Norr Mälarstrand: Rinmansgården, Pontonjärgården, Chapmansgården, Jaktvarvsgården, Bigarrågården och Fågelbärsgården.

Bigarrågården – privat mark eller offentlig plats? Svårt att veta.

Det har aldrig tidigare slagit mig att de öppna gårdarna avgränsade med träd och buskar mot Norr Mälarstrand utgör allmän parkmark, med ett undantag, Bigarrågården, som ligger mellan Polhemsgatan och John Ericssonsgatan. Bigarrågården ägs nämligen av en bostadsrättsförening som köpt gården av staden.

Rinmangården – privat trädgårdsutrustning kan ge det felaktiga intrycket att det är privat mark.

De övriga fem vackert utformade gårdarna ägs av staden och vem som helst får vistas där med samma rätt som människorna som bor i de intilliggande husen. Men visst kan gårdarna lätt uppfattas som privata, ungefär som villatomter, särskilt ju närmare husen man kommer och om utomhusgrillar trädgårdsmöbler och andra attiraljer av privat karaktär står placerade på gräsmattan.

Chapmangården – offentlig parkmark.

Gårdarna är i dag mer eller mindre slitna. De anlades i början av 1930-talet då husen byggdes. Nu står gårdarna inför en omfattande renovering till sitt ursprungliga skick, alla utom Bigarrågården. En ambitiös upprustningsplan har utarbetats.  I planen föreslås också att skyltar sätts upp som bland annat upplyser allmänheten om att gårdarna utgör ett allmänt parkrum tillgängligt för alla. Det låter bra.

Fågelbärsgården – den största av de öppna offentliga gårdarna längs Norr Mälarstrand.

Men vilken rätt har jag att vistas på Bigarrågården som ägs av bostadsrättsföreningen?  Och vilka regler kommer att gälla för de övriga fem gårdarna om staden skulle få för sig att sälja också dessa till berörda bostadsrättsföreningar? Det vet jag inte heller. Ibland är det svårt att veta vad som är offentlig plats och vad som är privat mark.