Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Epsteins STHLM

”Göteborgs stad är progressivare än Stockholms stad”

Just när jag hade klivit ut ur porten från Socialdemokraternas högborg på Sveavägen 68 fick jag syn på en tiggande man som inrullad i en filt låg och sov på trottoaren lutad mot husväggen. I en pappkartong bredvid låg några spridda småmynt utströdda. Synen gjorde mig extra beklämd då jag just bevistat ett seminarium där segregationen i staden varit ett huvudämne.

Anne-Marie Lindgren, chef för Arbetarrörelsens tankesmedja.

Jag hade lyssnat på chefen för Arbetarrörelsens tankesmedja Anne-Marie Lindgren som presenterat sin rapport ”Två städer – skiljelinjer i styret av Stockholm och Göteborg”, som väl närmast kan karakteriseras som en ideologisk analys. Hon har jämfört skrivningarna i det borgerligt styrda Stockholms stads budget med det rödgröna Göteborgs stads.

I Göteborgs budget konstateras redan i inledningen det genomgående temat att Göteborg är en segregerad stad, ett centralt problem för kommunen att komma till rätta med. I Stockholms budget nämns ordet segregation bara en gång och då i förbigående.  Stockholms budget präglas mer av ett managementtänkande.  Staden tillhandahåller ett antal tjänster som efterfrågas. Man anpassar utbudet efter efterfrågan. I Göteborg är förutom den ekonomiska aspekten också den sociala och ekologiska lika framträdande, enligt Anne-Marie Lindgren.

”Med dagens debattklimat och dagens etablerade tankemönster är det troligt att Stockholmsmodellen, servicekommunen, uppfattas som modern. Men med den utveckling som pågår mot växande klyftor och ekonomisk oro är det Göteborgsmodellen som verkligen är det – helt enkelt därför att den erkänner problemen”, menade Anne-Marie Lindgren.

Stadssekreterare Anders Nilsson i Göteborgs stad.

Stadssekreteraren i Göteborgs stad Anders Nilsson berättade att Stockholms stad med sina runt 860 000 invånare är klart större än Göteborg med sina 525 000 invånare men att Göteborgs budget, inklusive de kommunala bolagen, är större än Stockholms. Göteborg omsätter runt 44 miljarder kronor om året medan Stockholm bara omsätter knappt 42 miljarder kronor. Också antalet anställda är större i Göteborg, 48 000, jämfört med 41 000 i Stockholm.

Innebär Göteborgs större kommunala resurser per invånare jämfört med Stockholm en större satsning på ökad jämlikhet? Förmodligen, förutsatt att det inte handlar om en större och ineffektivare byråkrati förstås.