Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
169 kr/månad

Vakna med DN på helgen. Halva priset på papperstidningen i tre månader!

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-07-22 01:29

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/blogg/epstein/2012/03/01/inga-nya-bostadshus-byggs-i-hogalidsparken-som-det-verkar/

Epsteins STHLM

Inga nya bostadshus byggs i Högalidsparken som det verkar

Det kan löna sig att protestera.

Illustration: David Wiberg

De två planerade husen (det östra närmast) på  Hornsbruksgatan ...

... tycks utgå ur planeringen (om politikerna går på tjänstemännens linje den 8 mars).

Kritiken mot de två planerade bostadshusen i Högalidsparken längs Hornsbruksgatan på Södermalm tycks ge resultat. Stadsbyggnadskontoret föreslår att planerna på de två bostadshusen skrotas. Politikerna i stadsbyggnadsnämnden tar beslut den 8 mars. Så här heter det i tjänsteutlåtandet:

”Den föreslagna bostadsbebyggelsen får stora negativa konsekvenser för såväl stadsbild och kulturmiljö som för allmänhetens tillgång till parken. Bostadsbebyggelsen innebär en privatisering av delar av parken vilket påtagligt försämrar den allmänna tillgången till park- och naturmark på det tätbebyggda Södermalm, vilket också det stora lokala engagemanget visar. Det stora allmänna värde som går förlorat bedöms inte kunna uppvägas av bostadstillskottet på 60 lägenheter.

Kontoret bedömer att det finns en potential att utveckla och förbättra Hornsbruksgatan genom att tunnelbanebyggnaden byggs om i sitt nuvarande läge. Den föreslagna bostadsbebyggelsen utmed gatan och i parken föreslås utgå. Följande frågor avses studeras vidare i det fortsatta planarbetet: en ny tunnelbanestation i befintligt läge, även innehållande centrumverksamheter liknande programsamrådsförslaget samt en ombyggnad av gatan”.

Tunnelbanehuset rivs och ersätts av ett nytt.

Området som skulle bebyggas med två nya bostadshus.