Hoppa till innehållet

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2021-03-05 03:17

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/blogg/epstein/2012/03/02/vager-innerstadsbornas-kritik-tyngre-an-forortsbornas/

Epsteins Stockholm

Väger innerstadsbornas kritik tyngre än förortsbornas?

Protestskylt på platsen för de planerade terrasshusen i Farsta strand.

Länsstyrelsen är starkt kritisk till den planerade bebyggelsen av fem terrasshus med 23 lägenheter i skogsbrynet vid Ullerudsbacken i Farsta strand och ”befarar att planområdet hyser högre naturvärden än vad som anges i planbeskrivningen”.

De kritiserade terrasshusen i skogsbrynet vid Ullerudsbacken.

”Skönhetsrådet avstyrker utställningsförslaget då påverkan på det känsliga naturområdet blir för stor. Stockholms Naturskyddsförening avstyrker det nya planförslaget och menar att en exploatering på aktuell plats inte är acceptabel pga. höga naturvärden. Hyresgästföreningen Sydost avstyrker förslaget framförallt med tanke på de höga naturvärdena på platsen. Lokala Hyresgästföreningen i Farsta Strand emotsätter sig förslaget och betonar de höga naturvärdena, otillfredsställande gestaltning och grönkompensation, ökat tryck på trafik och parkeringsmöjligheter samt de 603 namnunderskrifter som lämnats. TeliaSonera Skanova Access AB, har inget att erinra mot planförslaget. Farsta Strands Naturvärn opponerar sig mot planförslaget. Boende, föreningar och skolverksamheter m.fl. är starkt kritiska till förslaget pga. höga natur- och rekreationsvärden på platsen och flera protestlistor med sammanlagt kring 750 namn har lämnats in”.

Ovanstående sammanfattning av remissvaren på planförslaget är ordagrant hämtade ur Stadsbyggnadskontorets eget tjänsteutlåtande. Stadsbyggnadskontorets slutsats av den massiva kritiken lyder paradoxalt nog som följer:

”Stadsbyggnadskontoret har gjort avvägningar av samhällets alla behov och anser att planförslaget kan genomföras. Denna slutsats motiveras av Stadsbyggnadskontorets ställningstagande kring platsens natur- och rekreationsvärden.”

En märklig slutsats kan man tycka. Särskilt som den känsliga platsen är belägen endast ett par hundra meter från Ågesta broväg i Farsta strand där det just nu byggs runt 350 lägenheter.

Nybyggda lägenheter i Farsta strand (Ågesta broväg) ...

... och fler är redan på gång bara ett par hundra meter från den kritiserade bebyggelsen som planeras vid Ullerudsbacken.

När det gällde två planerade bostadshus i Högalidsparken längs Hornsbruksgatan på Södermalm lyssnade Stadsbyggnadskontoret på kritiken (se mitt blogginlägg) och föreslår att dessa hus utgår ur planeringen. Men inte så i fallet Farsta strand. Man kan undra om Stadsbyggnadskontoret är känsligare för kritik från innerstadsborna än från förortsborna. Politikerna i Stadsbyggnadsnämnden avgör de båda ärendena vid sitt sammanträde den 8 mars. Det ska bli spännande att se vad de kommer fram till för beslut.

Läs också: "Fladdermusskogen" i Farsta strand hotas av exploatering