Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Epsteins STHLM

Den täta staden åter på modet

Förre fastighetsborgarrådet Monica Andersson (s) besökte sina partikamrater i Kärrtorp på måndagskvällen och berättade inför en fullsatt foajé på Reflexen om sin doktorsavhandling som bland annat handlar om hur starkt bygglagstiftningen påverkar byggandet och därmed stadens utseende. ”Mer än vad jag trodde innan jag började mitt avhandlingsarbete”, berättade Monica Andersson.

Förre borgarrådet Monica Andersson (s).

I byggnadsstadgan från 1874 fick husen vara maximalt fem våningar höga och gatorna skulle vara 18 meter breda. Den klassiska rutnätsstaden skapades. På tjugotalet växte idéer om luft och ljus och ändamålsenlighet sig kraftiga (funktionalismen) som kodifierades i 1931 års byggnadsstadga. Avståndet mellan byggnaderna skulle vara lika långt som husens höjd. Den glesa staden skapades med parkbälten mellan bostadsområdena.

I dag med den snabba befolkningstillväxten och bostadsbristen i Stockholm har idéerna om den täta staden åter kommit på modet vilket inte är helt okontroversiellt. Vad tycker då Monica Andersson om tankarna på att binda ihop bostadsområden som ligger skilda åt” Det undrade någon i publiken. ”Bra. Om det sker i samråd och med acceptans från lokalbefolkningen”, svarade hon.

Monica Andersson underströk vikten av att på allvar samråda med de redan boende i områdena vid förtätningar. Hon nämnde att Sankt Eriksområdet på Kungsholmen byggdes under hennes tid som ansvarigt borgarråd. Det var stark kritik från början bland de närboende mot de första planerna. Bland annat skulle en bergknalle som dagisbarnen lekte på sprängas bort och ett av husen närmast Karlbergssjön skulle bli väldigt mastigt.

”Jag pratade med alla som protesterade och bad sedan Alexander Wolodarski på stadsbyggnadskontoret arbeta om förslaget vilket ledde till att bergknallen blev kvar och det dominerande huset delades upp. Därefter gick det snabbare än planerat att få igenom planen och börja bygga.”

Sensmoral: Om de politiska besluten förankras innan de fattas är de lättare att få igenom utan protester och överklaganden vilket resulterar i att tiden mellan beslut och verkställighet minskar till glädje för alla inblandade.