Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-05-27 13:38

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/blogg/epstein/2012/06/13/soderborna-vill-inte-ha-en-gata-rakt-genom-rosenlundsparken/

Epsteins STHLM

Söderborna vill inte ha en gata rakt genom Rosenlundsparken

Rätta artikel

Ett drygt femtiotal personer hade mött upp till mötet i Södra latins aula om Rosenlundsparkens framtid.

Medborgardialogen om den planerade bebyggelsen av bostadshus med runt 200 lägenheter i Rosenlundsparkens västra del inleddes med ett möte i Södra latins aula på tisdagskvällen. Ett drygt femtiotal personer hade mött upp för att diskutera planerna.

Daniel Andersson från stadsbyggnadskontoret berättade att det bland annat fanns planer på förvandla det nuvarande gång- och cykelstråket genom parken till en gata för bussar och kanske också bilar (längst till vänster på den projicerade bilden från Swedenborgsgatan i norr till Grindsgatan i söder).

Planeringen är ännu i ett tidigt skede.  Men idén att dra en gata, eventuellt för bilar, eller kanske bara för bussar, rakt genom parken, som presenterades av Daniel Andersson från stadsbyggnadskontoret, mötte massivt motstånd bland de närvarande Söderborna.

”Vi vill inte att parken delas upp i två delar så att barnen inte kan röra sig i hela parken utan att ha vuxen assistans när de ska går över gatan från den ena delen av parken till den andra. Tänker ni kanske göra en gångtunnel under den nya gata. Glöm inte att det dessutom bara blir fler och fler barn i parken eftersom det är en generationsväxling på gång i området. Gamla flyttar ut och barnfamiljer flyttar in”, sade till exempel en av kritikerna.

Stråket (med dagiset som ska rivas) som kanske förvandlas till en vanlig gata rakt igenom Rosenlundsparken.

Det är gångbanan i Swedenborgsgatans förlängning mot Grindsgatan som tjänstemännen på Stadsbyggnadskontoret diskuterar att förvandla till riktig gata ”för att öka stadsmässigheten” som Daniel Andersson uttryckte det.

Landskapsarkitekten Lina Sofia Engström från exploateringskontoret.

Landskapsarkitekten Lina Sofia Engström från exploateringskontoret har ansvar för Rosenlundsparkens framtida utformning när en stor del av parkens västra del tas i anspråk för bostadsbyggande. Hon menade att det är den otillgängligaste och sämsta delen av parken som försvinner när parken exploateras, den kuperade oåtkomliga delen som inte utnyttjas av så många. Men alla i publiken höll inte med om att det är den sämsta delen.  Själv skrev jag i ett blogginlägg för två månader sedan att jag tycker att det är den mest spännande delen av denna ovanligt flacka park i Stockholm även om den inte är överutnyttjad. Det tycker jag fortfarande. Men planerarna i staden talar gärna om ”gestaltade och planerade parker” när det kanske tvärtom är det oplanerade och naturgivna som utgör de mest spännande delarna av staden. Åtminstone för de yngre tonåringarna såsom jag självs minns det från en sedan länge svunnen tid i livet.

Enkäten om Rosenlundsparkens framtid  som också finns på nätet.

Men allt är som sagt inte färdigplanerat än. Fram till den 1 juli kan intresserade medborgare skicka in sina synpunkter på Rosenlundsparkens framtida utformning i en parkenkät som finns på kommunens hemsida och som ska inarbetas i parkprogrammet för Rosenlundsparken. Den planerade bebyggelsen blir nog svår att rubba trots att den avsevärt förminskar Rosenlundsparkens yta.