Hoppa till innehållet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2022-05-22 08:51

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/blogg/epstein/2012/08/30/protesterna-mot-kalkbrytningen-pa-gotland-sprider-sig/

EPSTEINS STOCKHOLM

Protesterna mot kalkbrytningen på Gotland sprider sig

Naturvänner protesterade mot kalkbrytningen i Ojnareskogen på Gotland ....

Protesterna mot det finska företaget Nordkalks skogsavverkning och planerade kalkbrytning i Ojnareskogen på norra Gotland sprider sig utanför ön. Runt 260 utrotningshotade arter av djur och växter finns i det berörda naturområdet. Kalkbrottet som i storlek motsvarar 300 fotbollsplaner hotar den naturliga tillrinningen av vatten till Bästeträsk som är dricksvattenreserv för Gotland. Det berättade Johan Berg från fältbiologerna och riksdagsmannen Jens Holm (v) vid demonstrationen utanför Stadshuset på torsdagseftermiddagen.

... och informerade de festklädda människorna som var på väg in i Stadshuset ...

... för att följa prisutdelningsceremonin vid utdelandet av årets Stockholm Water Prize.

Flera hundra människor demonstrerade och informerade de festklädda människorna som var på väg in till stadshuset för att närvara vid utdelningen av årets Stockholm Water Prize. Priset delades ut till en internationell ickevinstdrivande organisation, IWMI (International Water Manegement Institute), för dess insatser att hjälpa bönderna på Sri Lanka att utnyttja vattnet på bästa miljövänliga sätt.

Stora och små ...

Det är inte bara fältbiologer och andra miljöaktivister som protesterar mot kalkbrytningen på Gotland. Naturvårdsverket har överklagat tillståndet för Nordkalk. I ett pressmeddelande på torsdagen säger generaldirektör Maria Ågren bland annat:

“Naturvårdsverket bedömer att de två närliggande Natura 2000-områdena Bräntings haid och Bästeträsk kommer att ta skada av kalkbrytningen. Livsmiljöer och arter i själva Natura 2000-områdena kommer att skadas. Verksamheten skär också rakt igenom ett stort sammanhängande våtmarksområde. Naturen är så unik att Naturvårdsverket har föreslagit att en nationalpark ska bildas här.

Naturvårdsverket har under domstolsprocessen visat att det finns alternativa lokaliseringar på Gotland där samma kalkkvalitéer förekommer men där risken för skada på värdefull natur och grundvatten är mycket mindre. Nordkalk har också 2010 köpt ett mycket stort område mark i det område som Naturvårdsverket föreslagit som ett bättre alternativ för täkten.”

Nu står naturvännernas hopp till Högsta domstolens utslag i frågan som ska komma inom kort.

... protesterar mot kalkbrytningen liksom Naturvårdsverket.