Hoppa till innehållet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2022-08-08 11:29

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/blogg/epstein/2012/09/12/uppskattad-och-kritiserad-vision-for-en-tatare-stad/

EPSTEINS STOCKHOLM

Uppskattad och kritiserad vision för en tätare stad

Nätverket Yimby som verkar för en tätare bebyggd stad presenterade sin framtidsvision Lindhagenplanen 2.0 i ABF-huset inför en överfull åhörarsal på tisdagskvällen. Alla fick inte ens sittplats i Kata-salen.

Fullspikat i Z-salen när Yimby presenterade Lindhagenplanen 2.0.

Lindhagenplanen 2.0 är en översiktlig plan (namnet är en blinkning till Albert Lindhagen vars översiktliga plan från 1866 inspirerat Yimby). Lindhagenplanen 2.0 pekar ut områden i hela staden som får bebyggas men säger inte något om hur. Den är inte detaljstyrande.

Lindhagenplanen 2.0  innehåller många nya broar för att koppla ihop olika stadsdelar, ett spindelvävsliknande tunnelbanenät som inte är inriktat på City som slutmål men som ger omstigningsmöjligheter på många ställen ungefär som Métron i Paris och nedgrävning av de stora motorlederna som exempelvis Nynäsvägen och E 4-an för att frigöra mark till nya husbyggen i det som idag är bullerzoner längs dessa motorleder.

Niklas Öhrström och Jan Wiklund från Yimby presenterade sin plan för Stockholms framtid.

Jan Wiklund från Yimby beskrev dagens Stockholm som byggd enligt ”gleshetsdoktrinen” under den billiga bensinens era med utspridda stadsdelar i periferin och åtföljande långa arbetsresor, en doktrin som nu borde överges till förmån för tätare och mer sammanhållen stad för att möta det stora bostadsbehovet. Han sade också att ingenting behöver rivas utan att det bara handlar om tillägg och att planen är långsiktig.

Intresset var stor för Yimbys plan. Maria Östberg Svanelind (närmast i bild), socialdemokratisk vice ordförande i exploateringsnämnden, deltog i panelen.

En panel med politiker, tjänstemän och företrädare för olika intresseorganisationer diskuterade planen. Alla var imponerade av det arbete Yimby lagt ned och talade uppskattande om helhetsgreppet på planeringen av Stockholms mark som hittills alltför ofta saknats till förmån för så kallad frimärksplanering, dvs. detaljplanering av olika projekt utspridda lite här och där.

Biträdande stadsbyggnadsdirektör Niklas Svensson.

Stadens biträdande stadsbyggnadsdirektör Niklas Svensson påpekade dock att det finns likheter mellan Yimbys Lindhagenplan och stadens nu gällande översiktsplan "Promenadstaden" som antogs för två år sedan där tanken är att förtäta och koppla ihop ytterstadens stadsdelar med varandra. Niklas Svensson var dock ingen anhängare av de många broar som finns med i förslaget ”de ger mig lite dåliga vibbar”.

Mårten Wallberg, ordförande i Naturskyddsföreningen i länet.

Inte heller Naturskyddsföreningens ordförande i länet Mårten Wallberg var någon anhängare av de många broarna. Han saknade också ”gröntänket” i planen.

-Ni vill bygga i naturreservat och skära av gröna kilar. Varför har ni utelämnat naturen och ekosystemtjänsterna i planen, frågade han utan att få något direkt svar.

Frågorna och diskussionen lär fortsätta.