Hoppa till innehållet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2022-05-19 12:13

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/blogg/epstein/2012/10/10/domstolsforhandlingen-om-slussen/

EPSTEINS STOCKHOLM

Domstolsförhandlingen om Slussen

Deltagarna i Mark- och miljödomstolens sammanträde om Slussen på onsdagen ...

När Stockholms stadsadvokat Eva Granbohm förklarade att Nya Slussen med sina planerade ”transparenta” byggnader på Södermalmstorg förbättrar den visuella kontakten mellan Gamla stan och Söder och förstärker gatumönstret i medeltidsstaden och 1600-talsstaden uppstod en ironiskt sorlande munterhet bland kritikerna i lokalen som hyschades ned av rättens ordförande rådmannen Anders Enroth. Han påminde den nedtystade församlingen om var den befann sig, nämligen på ett öppet sammanträde i Mark- och miljödomstolen. Denna domstolsförhandling med ett femtiotal intresserade deltagare pågick hela onsdagen i Tekniska nämndhusets hörsal, tillfälligt förvandlad till rättssal. Ärendet var överklagande av den antagna detaljplanen för Nya Slussen.

... och rättens ordförande Anders Enroth.

Stadens tjänstemän argumenterade för Slussenplanen medan kritikerna, som avvisats i den lägre instansen länsstyrelsen, argumenterade emot. Det handlade om mycket handikapptillgänglighet, kulturhistoriska värden, vattenregleringen, men inte minst om utsikt och siktlinjer i det nya Slussen som planeras.

Glashuset kommer att byggas för till hälften med ett antal hus.

Advokaten Viveca Dahlin som företrädde kommanditbolaget T-bodarne ägare till det så kallade Glashuset, som vänder sin front mot Stadsgården, krävde att detaljplanen ska upphävas. Framför Glashuset ska enligt planen ett antal hus byggas som till stor del skymmer Glashuset och dessutom förstör utsikten upp till fjärde, femte våningen för de 1 800 personer som jobbar därinne.

Stadsadvokaten Eva Granbohm bestred Viveca Dahlins argument med att de rörde sig om ett enskilt intresse som skulle kunna komma att ekonomiskt kompenseras exempelvis genom minskad tomträttsavgäld (hyra) om det innebar ekonomisk skada genom minskade hyresintäkter för kommanditbolaget. Andra talare menade att det inte enbart rörde sig om ett enskilt utan också ett allmänt intresse eftersom det framträdande Glashuset genom de nya husen i förgrunden skulle komma att skymmas och spoliera utsikten norrifrån mot Södermalm för allmänheten.

Mark- och miljödomstolens ledamöter lyssnade och antecknade argumenten för och emot detaljplanen för Nya Slussen och kommer att meddela sin dom inom två månader. Men först ska det ske en så kallad syn på platsen som inte hanns med på onsdagen. Den sker på fredag då argument för och emot kommer att utbytas under en rundvandring på själva Slussen.