Hoppa till innehållet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2022-05-18 00:22

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/blogg/epstein/2012/12/12/jubel-over-slussenbesked/

EPSTEINS STOCKHOLM

Jubel över Slussenbesked

Jubel och applåder i Medborgarhuset ...

... när Stefan Nilsson (mp) meddelade att staden fått nej ...

... till sitt förslag "Nya Slussen" i Mark- och miljödomstolen ...

... på grund av den ekonomiska skada Atrium Ljungbergs glashus (till vänster i bilden) skulle åsamkas av den planerade bebyggelsen.

Jublet bröt loss och applåderna smattrade i Medborgarhuset bland åhörarna i Ljunglöfska salen när beskedet om att stadens förslag till Nya Slussen underkänts av Mark- och miljödomstolen meddelades från podiet av Miljöpartiets Stefan Nilsson. Det skedde mitt under en presentation av ett alternativt förslag till ombyggnad av Slussen som helt skiljer sig från den politiska majoritetens (av oppositionen hårt kritiserade) förslag "Nya Slussen" med sin nya bussterminal utsprängd i Katarinaberget.

Trafikexperten Sverker Hanson var en av de åtta experter som presenterade förslaget Slussen plan B på Medborgarhuset.

Så här sammanfattade Sverker Hanson  förbättringarna för cyklisterna.

”Slussen plan B”, som det detaljerade alternativa förslaget kallas, har utarbetas av en mängd experter inom olika områden. Det bygger på dagens klöverbladsprincip med en ny modern inomhusbussterminal på samma plats (fast utvidgad) som idag. Förhållandena förbättras för alla trafikantslag. Hela trafikkonstruktionen rivs till grunden och byggs upp igen till en kostnad som är ungefär hälften av den staden föreslagit eftersom inte Katarinaberget behöver sprängas ut till bussterminal.  Slussennäset bevaras liksom de vida utblickarna åt alla håll.

Oppositionsborgarrådet Tomas Rudin (s) sade att "förgävesprojekteringen hittills kostat staden mellan sju och åtta hundra miljoner kronor". Vidare att oppositionen är beredd att samarbeta med den styrande alliansen i framtagandet av ett nytt förslag till Slussens framtid. Han talade också uppskattande om den just presenterade "Slussen plan B".

Slusssendramat fortsätter.