Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Epsteins STHLM

Protester mot exploatering av Råstasjöns norra strand

Några hundra Solnabor kom till samrådsmötet i Friends arena på måndagskvällen …

… de flesta uppenbarligen för att protestera mot exploateringen av Råstasjöns norra strand …

Några hundra Solnabor kom till samrådsmötet i Friends arena på tisdagskvällen för att ta del av och lufta sina åsikter om förslaget att bygga 1 800 nya lägenheter i mestadels två- till fyravåningshus (men också tiovåningshus) i naturområdet längs Råstasjöns norra strand mellan nya nationalarenan och Ör i Sundbyberg. Alla som yttrade sig var enhälligt kritiska.

… stadsbyggnadschefen Ingrid Gyllfors presenterade planen …

… men flera Solnabor efterlyste politiker i stället för tjänstemän …

Solnas stadsbyggnadschef Ingrid Gyllfors presenterade detaljplaneförslaget märkbart pressad när flera av de närvarande Solnaborna med bistra miner sade sig hellre vilja möta ansvariga politiker än tjänstemän. Men några politiker var faktiskt närvarande, bland dem Torsten Svenonius (m), vice ordförande i Solnas stadsbyggnadsnämnd.

… och några av Solnapolitikerna fanns faktiskt på plats. En av dem var moderaten Torsten Svenonius (till höger gestikulerande med ena handen) som hamnade i en korseld av kritiska frågor …

Torsten Svenonius blev hårt ansatt av kritiska Solnabor som försökte få honom att avslöja om han personligen gillade planförslaget eller inte. Men han sade att han inte hade tagit ställning men att detta är ett möjligt förslag och att alliansmajoriteten i Solna var överens om att förslaget skulle läggas fram för att höra på Solnabornas åsikter. Sedan gås remissvaren igenom och ett slutgiltigt förslag presenteras.

”Varför lägger ni fram ett förslag som ni redan innan vet att en majoritet av Solnaborna inte vill ha. Det här är ju ett fullständigt övergrepp på naturen”, sade en kvinna. ”

”Om vi inte hade sett något intressant i förslaget hade vi aldrig presenterat det”, svarade Torsten Svenonius.

Folkpartiet har redan uttryckt en kritisk hållning till delar av förslaget genom Anders Ekegren, ordförande i stadsbyggnadsnämnden. Bland annat vill han få bort biltrafiken mot sjön och minska på bebyggelsen i strandskyddat område. Hur mycket Folkpartiet kan tänka sig bygga längs Råstasjöns norra strand verkar dock oklart.

… vilket också tjänstemännen gjorde …

… när de förklarade innebörden av detaljplaneförslaget.

Kritiska Solnabor som yttrade sig vid småborden där diskussionerna ägde rum med tjänstemän från kommunen framhöll de stora naturvärdena i området med över 160 fågelarter, tre av dem rödlistade: brunand, silltrut och mindre hackspett och i övrigt ett rikt djurliv med bland annat rådjur, räv och lokatt.

Nätverket Rädda Råstasjöns flagga hängde på en av ingångsdörrarna.

På måndag 28 januari kl 18.30 ordnar nätverket Rädda Råstasjön ett möte under parollen ”Nej till all bebyggelse invid Råstasjön”. Lokal meddelas på Facebooksidan Rädda Råstasjön.