Hoppa till innehållet Ge oss feedback gällande tillgänglighet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2023-03-21 18:28

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/blogg/epstein/2013/02/08/varfor-forsvann-cykeln-som-transportmedel-de-forsta-decennierna-efter-kriget/

EPSTEINS STOCKHOLM

Varför slutade stockholmarna cykla efter kriget?

Kornhamnstorg 1946. Då var 70 procent av trafikanterna i Stockholm cyklister. Foto: Lennart af Petersens

Under kriget på 1940-talet var cykeln det vanligaste sättet att ta sig fram på Stockholms gator. Av den totala trafikmängden utgjorde cyklandet 70 procent (!). Åren därefter följde cyklandets snabba nedgång.

Kornhamnstorg 2013. Nu är 10 procent av trafikanterna i Stockholm cyklister.

Av den totala trafiken i Stockholm stod cykeltrafiken för 30 procent 1950, 3 procent 1960 och bara 1 procent 1970.

Martin Emanuels tes är att planerare och politiker bär det största ansvaret för att cyklandet sjönk från 70 procent på 1940-talet till endast 1 procent 1970 av det det totala antalet trafikanter i Stockholm.

Berodde cykeltrafikens kräftgång på kollektivtrafikens utbyggnad och de nya bostadsområdens utglesning? Inte i huvudsak, enligt en ny doktorsavhandling ”Trafikslag på undantag – cykeltrafiken i Stockholm” (Stockholmia förlag) av Martin Emanuel. I högre utsträckning berodde nedgången på att trafikingenjörer och stadsplanerare skapade sämre villkor för cyklisterna i Stockholm. De planerade för bilen.

Så kan man kanske högst förenklat sammanfatta Martin Emanuels drygt 400-sidiga avhandling som Martin Emanuel och flera andra cykelexperter diskuterade på Stadsmuseum på torsdagskvällen.

Från vänster till höger: Johan Danielson modererade debatten på Stadsmuseet på torsdagskvällen. Här samtalar han med professor Anders Gullberg på Stockholmia förlag, cykelexperten Krister Spolander och bokförläggaren Tobias Barenthin Lindblad.

Nu har som bekant trenden vänt.  I dag utgör cyklandet runt 10 procent av den totala trafikmängden i Stockholm. Politikerna satsar många miljoner på att bygga ut cykelbanor och göra cyklandet säkrare.  Samtidigt ökar trafikolyckorna med cyklister. Hela 50 procent fler cyklister skadades i trafiken 2012 jämfört med 2010. Och olyckorna där två cyklister krockar med varandra har under samma tid ökat med uppåt 70 procent. Det berättade cykelexperten Krister Spolander på mötet på Stadsmuseet.

Politikern Stella Fare (fp) har gjort mycket under åren för cykelbanornas tillkomst i Stockholm. Nu sitter hon i SL:s styrelse. Förgäves har hon kämpat för att man ska kunna få ta med sig cykeln på tunnelbanan. "Det är bara i Stockholm i hela Europa man inte får det. SL betraktar fortfarande cykeln som gods", sade hon.

Cyklandet har kommit för att stanna men mycket återstår således att göra för politiker och planerare.

1946 var det cykelparkering i korsningen Sveavägen/Kungsgatan. Kanske en idé att ta upp på nytt? Foto: Lennart af Petersens