Hoppa till innehållet Ge oss feedback gällande tillgänglighet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2023-06-08 10:04

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/blogg/epstein/2013/03/18/sekretessbelagt-om-slussen/

EPSTEINS STOCKHOLM

Sekretessbelagt om Slussen

Ett sekretessbelagt PM om Slussen behandlas i kommunstyrelsen i övermorgon.

Sista dagen för Stockholms stad att lämna in kompletterade handlingar för att få Mark- och miljödomstolens upphävande av detaljplanen för Nya Slussen prövad i högre instans går ut nu på fredag. Två dagar innan, i övermorgon onsdag, har kommunstyrelsen sammanträde. På föredragningslistan som presenterades för någon vecka sedan fanns inte ärendet med. Men nu har det satts upp på dagordningen.

Nyinsatt punkt på kommunstyrelsens föredragningslista för sammanträdet på onsdag.

Det är dock hemligt vad kommunstyrelsen ämnar besluta och med vilka argument. Ett PM vars innehåll är sekretessbelagt ska behandlas, sekretess i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagens 19:e kapitel, 9:e paragraf, som lyder:

”Sekretess gäller för uppgift som har tillkommit eller inhämtats för en myndighets räkning med anledning av myndighetens eller ett statligt eller kommunalt företags rättstvist, om det kan antas att det allmännas eller företagets ställning som part försämras om uppgiften röjs. Sekretessen upphör när saken slutligen har avgjorts. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.”

Tänker staden överklaga Mark- och miljödomstolens beslut att upphäva stadens detaljplan för Slussen och i så fall med vilka argument? Om inte, vad händer då med planeringen för det framtida Slussen?