Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-01-21 09:40

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/blogg/epstein/2013/03/26/gamla-grova-ekar-offras-for-andamalsenliga-kontorshus/

Epsteins STHLM

Gamla grova ekar offras för "ändamålsenliga kontorshus"

Lars Epstein
Rätta artikel

Åtta gamla grova ekar intill  Kristinebergs Slottsväg ...

Den idylliska Kristinebergs Slottsväg planeras som en stadsgata med bostadshus på ena sidan och tre stora kontorshus på den andra i det som nu är en ekbacke. Kontorshusen ska fungera som bullerskärm för bostadshusen. De åtta ekarna går inte att rädda enligt planerarna.

... är hotade ...

... för den "ändamålsenliga kontorsbebyggelsens" skull.

Så här heter det bland annat i planförslaget som ställdes ut på måndagen: ”Inom området finns värdefull naturmark. Det aktuella området är en del av kärnområde för ek med gamla grova ekar samt värdefulla askar och lönnar. Planförslaget medför dock att dessa värden med bl a stora ekar försvinner. Det bedöms inte vara möjligt att bevara naturvärden och ekar i området och samtidigt bebygga det bullerutsatta planområdet med ändamålsenlig kontorsbebyggelse som kan skärma bakomliggande park och bostäder från buller”.

Varför inte följa 60-talsplanerarna i spåren och göra en omplanering för att rädda ekarna som man gjorde med den s.k. Birger Jarls ek, här i medljus ...

... och här i motljus.

Varför inte i stället bygga de bullerskyddande kontorshusen närmare Essingeleden och skona ekarna och den värdefulla naturen till glädje för de boende i de framtida bostadshusen och för kontoristerna på de nya arbetsplatserna. Så resonerade planerarna i slutet av 1960-talet när Essingeleden byggdes. Då lades påfartsrampen från Lindhagensgatan mot Essingeleden om så att den gamla så kallade Birger Jarls ek skonades. Den står kvar än i dag bara ett par hundra meter från de ekar som är aktuella för nedsågning för några kontorshus skull.

Det är för dessa "ändamålsenliga kontorshus" som ekarna ska sågas ned. Illustration: White

Planområdet.