Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Epsteins STHLM

11 182 namn mot bebyggelse vid Råstasjön överlämnades

Planerna på 1 800 bostäder vid Råstasjön som presenterades i januari i år…

Protesterna på samrådsmötet i Friends arena blev högljudda när Solna kommun i januari i år presenterade ett förslag att bygga ett sextiotal hus (de högsta upp till tio våningar) norr om Råstasjön (flera inom strandskyddat område).

… orsakade en proteststorm med över elva tusen namnunderskrifter …

Nätverket Rädda Råstasjön startade en namninsamling mot byggplanerna och på onsdagen överlämnades listor med 11 182 namn mot byggplanerna till Solnas starke man kommunalrådet Pehr Granfalk (m) som också fick ta mot en marsipanöverdragen tårta dekorerad med en bild av Råstasjön och den planerade bebyggelsen överkorsad.

… som tillsammans med en specialgjord tårta …

Pehr Granfalk sade att det inte var han som ägde frågan utan stadsbyggnadsnämnden och att han inte lägger sig i hur de hanterar frågan.  ”Jag går inte in och detaljstyr”. Men han sade också att det nya förslaget som kommer i augusti inte ser ut som det som presenterades i januari i år. Ann Bell som förde Nätverket Rädda Råstasjöns talan sade att hon förstod att det skulle bli ett annat förslag eftersom länsstyrelsen påpekat att dispens från strandskyddslagen inte kommer att ges.

… överlämnades av Nätverket Rädda Råstasjön (Ann Bell) till kommunalrådet Pehr Granfalk.

Nätverket vill i stället för bebyggelse göra området till ett naturreservat. Råstasjön betraktas som en unik slättsjö belägen i stadsmiljö och med en särskilt rik biologisk mångfald omfattande bland annat 181 fågelarter och  330 växtarter registrerade i den närmaste omgivningen.

Läs också: Protester mot exploatering av Råstasjöns norra strand