Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Epsteins STHLM

Naturexperter dömer ut byggplaner runt Råstasjön

Solna stads planer att bygga 1 800 nya lägenheter runt Råstasjön (många innanför strandskyddet) mötte massiva protester när planerna presenterades i januari i år. Nätverket Rädda Råstasjön bildades och har för kravet att göra Råstasjön och dess omgivning till naturreservat hittills samlat in drygt 12 000 namnunderskrifter. I somras utnämndes för övrigt Råstasjön till Stockholms läns pärla av Världsnaturfonden. En pärla utsågs i varje län i landet.

Ursprungliga byggplaner Runt Råstasjön som politikerna i Solna nu tänker banta efter hård kritik.

Efter den massiva kritiken har politikerna bestämt sig för att krympa de ursprungliga planerna. De tänker sig att minska ned bebyggelsen runt sjön och hålla sig utanför strandskyddet.

Många intresserade kom till Solna gymnasium på tisdagskvällen …

Men det tillfredsställer in Nätverket Rädda Råstasjön som kräver att tankarna på bebyggelse runt sjön överges helt och hållet och att Råstasjön med omgivningar istället görs till naturreservat.

… för att lyssna på docent Johan Lind (till vänster) och professor Magnus Enquist som med vetenskapliga argument  förklarade varför det är så skadligt för djurliv och växter om det byggs runt Råstasjön.

De fick starkt stöd av docenten Johan Lind och professorn Magnus Enquist, båda verksamma vid zoologiska institutionen på Stockholms universitet, när dessa talade inför ett hundratal åhörare i Solna gymnasiums aula på tisdagskvällen.

De båda berättade att Råstasjön är en exceptionellt artrik sjö trots sin relativt ringa utbredning och att även en begränsad bebyggelse runt sjön allvarligt skulle komma att påverka djur och växtliv i och runt den näringsrika sjön med sina många mikrobiotoper som är helt livsnödvändiga för många av arterna.

”Jag tror alla politiker förstår att de förstör området om de bygger här”, sade professor Magnus Enquist bland annat. Det återstår kanske att se.