Hoppa till innehållet Ge oss feedback gällande tillgänglighet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2023-05-28 11:04

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/blogg/epstein/2014/05/11/radda-hammarbyskogen-informerade-om-de-nya-planerna/

EPSTEINS STOCKHOLM

"Rädda Hammarbyskogen" informerade om de nya planerna

Hembakta bullar och fika ...

Förtätningen av Björkhagen och Hammarbyhöjden rycker närmare. Enligt ett nytt program ska mellan 2 100 och 2 600 nya bostäder byggas i stadsdelarna. I veckan är det samråd med medborgarna.

... och information ...

5-600 av de nya bostäderna ska enligt programförslaget byggas i Hammarbyskogen. På söndagen hade nätverket Rädda Hammarbyskogen kallat till informationsmöte ute i naturen och bjöd på fika och hembakade bullar. Drygt hundratalet intresserade mötte upp.

... bjöd Nätverket Rädda Hammarbyskogen på (Olle Siltberg talar på bilden) ... 

Musikern Marie Selander och en liten kör sjung sången Rädda Hammarbyskogen. Marie Selander berättade också att den planerade bebyggelsen i stort sett tar hela det mycket besökta skogsområdet med sina flerhundraåriga tallar och rödlistade arter i anspråk. Höjderna Solberget och Lejonberget skonas dock.

... när drygt hundratalet intresserade hade samlats till möte i det fria på söndagen.

”Det finns 47 000 markanvisningar i Stockholm till byggbolagen. Men de vill inte bygga där. Så någon brist på byggbar mark är det inte”, sade hon och påpekade att förslaget på flera punkter strider mot stadens eget miljöprogram. Något som Ewa Larsson (mp), vice ordförande i stadsdelsnämnden bekräftade, nämligen genom att spridningssamband försvinner och rekreationsvärden samt ekologiska värdekärnor förstörs. Något som också antyds i programförslaget där det ordagrant heter:

”I Hammarbyskogen, men även på platser inom befintlig bebyggelse, föreslås värdekärnor tas i anspråk för ny bebyggelse. Det innebär att ekologiskt värdefulla miljöer försvinner till förmån för bostäder. På varje plats har en avvägning gjorts mellan den ekologiskt värdefulla miljön och intentionerna i Promenadstaden samt de bostadspolitiska målen.”

Också musikern Marie Selander informerade om byggplanerna i Hammarbyskogen som hon avvisade helt igenom. Hon ledde också kören som sjöng sången Rädda Hammarbyskogen.

I det andra stora grönområdet i Hammarbyhöjden Nytorps gärde föreslås 800-900 nya bostäder byggas och på en överdäckning av Hammarbyvägen 300-400 nya bostäder. På onsdag den 14 maj inbjuder staden till samråd om hela programförslaget i Björkhagens skolas aula mellan klockan 16 och 20 dit alla är välkomna.

Även denna hund närvarade på mötet.