Hoppa till innehållet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2022-06-25 09:00

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/blogg/epstein/2014/05/15/valbesokt-mote-om-bjorkhagens-och-hammarbyhojdens-framtid/

EPSTEINS STOCKHOLM

Välbesökt möte om Björkhagens och Hammarbyhöjdens framtid

Många samlades i Björkhagens skolas aula på onsdagskvällen för att studera programförslaget för Björkhagens och Hammarbyhöjdens förtätning ...

De boende i Björkhagen och Hammarbyhöjden älskar sina tallar och ekar i Hammarbyskogen och det stora fältet Nytorps gärde som de flitigt utnyttjar på fritiden.

... och lyssna på stadsbyggnadskontorets Linda Palo och för att lämna synpunkter på förslaget.

Många hade därför samlats i Björkhagens skolas aula på onsdagskvällen för att lyssna på Linda Palo från stadsbyggnadskontoret som presenterade stadens förslag till områdesprogram för Hammarbyhöjden och Björkhagen som innebär att mellan 2 100 och 2 600 nya bostäder ska byggas i de båda stadsdelarna, fler än hälften i Hammarbyskogen och på Nytorps gärde. Många av de församlade var kritiska till förslaget.

Många räckte upp handen och ville lämna (mest kritiska) synpunkter på förslaget.

”Jag har rest mycket globalt men aldrig sett ett så barnvänligt område som Hammarbyskogen. Nu försvinner den unika miljön”, sade en man. Barnperspektivet togs också upp i ett annat inlägg. ”Skogen utnyttjas inte bara av förskolorna och skolorna i Hammarbyhöjden utan och också av åtta förskolor i Hammarby sjöstad. Vart ska alla de barnen ta vägen i framtiden?” ”Den planerade bebyggelsen i Hammarbyskogen strider också mot stadens eget miljöprogram”.

Linda Palo i diskussion med en av de boende i Hammarbyhöjden. Hon medgav att ...

Det senare höll Linda Palo med om. ”Vi är öppna och ärliga med att det strider mot miljöprogrammet”, sade hon. Men bakgrunden är att staden växer med 15 000 invånare om året och att bostadsbristen är stor och att närförorterna ingår i ”den centrala stadens utvidgning”, dvs. där kraftig förtätning ska ske enligt den av politikerna i kommunfullmäktige antagna översiktsplanen, Promenadstaden kallad.

... förslaget till områdesprogram strider mot stadens eget miljöprogram men att det å andra sidan är i enlighet med andra s.k. styrdokument.

Även den nya (tjugofem meter breda) väg som ska gå rätt genom skogen kritiserades hårt eftersom många barn kommer att tvingas korsa den i framtiden på väg till eller från skolan. Någon föreslog att vägen i stället skulle grävas ned. Men Linda Palo menade att det är omöjligt på grund av att vägens lutning då skulle bli för stor.

Den planerade bebyggelsen på Nytorps gärde kritiserades.

Den planerade bebyggelsen på Nytorps gärde kritiserades också, särskilt två föreslagna hus som kan bli upp till 16 våningar höga. Men Linda Palo sade att hushöjder är en senare fråga att besluta om. Och hon förklarade att frågan om höga hus alltid kommer upp till diskussion. Och ska man bygga högt så är det här den lämpliga platsen. ”Men vi får se vad som händer i samrådet”, sade hon. Samrådet pågår till den 29 augusti. De närmaste tre dagarna (torsdag-fredag-lördag) kommer stadens nya bemannade dialogpaviljong att vara placerad utanför Markuskyrkan dit alla intresserade är välkomna att lämna synpunkter på Björkhagens och Hammarbyhöjdens framtid.