Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Epsteins STHLM

Miljöhjälten Henrik Persson fick sitt diplom av kungen

21

Solnas miljöhjälte Henrik Persson  småpratar med kungen som spetsar öronen innan …

Miljöhjälten Henrik Persson fick på torsdagen ta emot sitt diplom av kungen på Ulriksdals slott. Henrik Persson drog i gång namninsamlingen mot den planerade storskaliga exploateringen runt Råstasjön med sin höga naturvärden i Solna.

11

… det blev dags för kungen att överlämna diplomet till Henrik Persson …

Det är WWF (Världsnaturfonden) som utsett Henrik Persson till en av årets tre miljöhjältar (övriga två är Annika Elmqvist från Linköping som initierade den s.k. klimatriksdagen och Gunhild Stordalen från Oslo som startat Stordalen Foundation som initierat och stött projekt inom klimat, miljö och folkhälsa).

41

… och de två andra miljöhjältarna Annika Elmqvist (i röd klänning) och Gunhild Stordalen …

Från början planerades 1800 lägenheter i anslutning till Råstasjön, många inom strandskyddat område. Planerna bantades till runt 600 efter det hårda opinionstrycket. I dag har mer än 21 000 namn mot exploateringen samlats in. Detaljplanen för den bantade bebyggelsen gick igenom i Solna kommunfullmäktige i juni i år. Men länsstyrelsen krävde på eget initiativ in den för granskning. Där ligger den nu. Vi har gott hopp om att bygget aldrig kommer att genomföras, och första steget är nu att se vad länsstyrelsen kommer fram till, säger Henrik Persson.

31

… och sedan berättade Henrik Persson för kungen och de andra gästerna på Ulriksdals slott om kampen för miljön runt Råstasjön.

Efter att ha mottagit utmärkelsen berättade Henrik Persson om de 180 fågelarter som skådats vid Råstasjön. ”60 arter häckar vid Råstasjön att jämföra med 30 i Central Park i New York”, sade han och berättade vidare om de sju fladdermusarterna, de 350 kärlväxterna, de rödlistade arterna silltrut, brunand mindre hackspett som finns där och vattenrallen som gärna visar sig, vilket är ovanligt. Och kungen lyssnade intresserat.