Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-09-22 20:49

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/blogg/epstein/2014/11/18/oro-for-tunga-lastbilstransporter-i-axelsberg-vid-tunnelbygge/

Epsteins STHLM

Oro för tunga lastbilstransporter i Axelsberg vid tunnelbygge

Projektledaren Lars Lindblom på Stockholm Vatten ...

Ett drygt hundratal oroliga Hägerstensbor kom till Stockholm Vattens samråd i Hägerstensåsens medborgarhus på måndagskvällen. De var samstämmigt motståndare till de många lastbilstransporter med sprängsten som kommer att köra på de smala vägarna i deras bostadsområde om Stockholm Vatten får tillstånd och gör verklighet av planerna att placera en tunnelmynning på Axelsbergs fotbollsplan.

... visade två alternativa vägar för lastbilstransporterna av sprängsten från den planerade arbetstunnelmynningen på Axelsbergs bollplan.

Bakgrunden är att Bromma reningsverk ska läggas ned. Istället ska Västerorts avloppsvatten transporteras via en ny 15 kilometer lång avloppstunnel djupt ner (30-90 meter) i marken från Bromma till Henriksdals reningsverk.

Alla boende som uttalade sig på mötet var kritiska till Stockholm Vattens planer med arbetstunnelns mynning i området och de  många lastbilstransporterna med sprängsten som kommer att ske under mer än två års tid.

Avloppstunneln ska anläggas under Mälarens vatten mellan Smedslätten och Eolshäll. Mynningen till en (under byggtiden tillfällig) arbetstunnel (ner till den stora avloppstunneln) ska enligt de senaste planerna anläggas på Axelsbergs bollplan. Därifrån ska schaktmassorna från tunnelbygget forslas bort med en bra bit över hundra lastbilslass per dygn de sju första månaderna för att trappas ned till runt trettio lastbilslass per dygn de sista arton månaderna.

Annika Eriksson, som driver 4 H-gården i Eolshäll  tyckte Axelsbergs bollplan var ett mindre dåligt läge för tunnelmynningen än det första föreslagna läget (se karta bild 2 högre upp i bloggen) eftersom det skulle kommit så nära 4 H-gården att det omöjliggjort fortsatt djurverksamhet, men hon förordade samtidigt ett tredje alternativ av något slag. 

Många boende var oroliga för olyckriskerna med så många stora lastbilar på de smala vägarna i området och även för utsläppen och dess konsekvenser inte minst hälsoriskerna för barnen i området. Flera ansåg det vara bättre att behålla och modernisera Bromma reningsverk. ”både billigare och miljövänligare”, sade någon och hänvisade till Stockholm Vattens egna utredningar och kallade hela projektet ”inte ett miljöprojekt utan ett bostadsprojekt för att frigöra mark i Bromma till bostäder” och fick för den repliken långa applåder.

Diskussionen var livlig också efter mötet mellan de boende och Stockholm Vattens representanter.

Delprojektledaren Lars Lindblom och hans kollegor hävdade att den presenterade planen var den miljövänligaste men att man lyssnar och väger in all synpunkter i den miljötillståndsansökan som ska lämna in till Mark- och miljödomstolen som avgör om tillstånd ska ges.