Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-10-24 01:53

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/blogg/epstein/2014/11/25/kulturforvaltningen-sager-nej-till-bostaderna-pa-telefonplan/

Epsteins STHLM

Kulturförvaltningen säger nej till bostäderna på Telefonplan

Designens hus på Telefonplan ska rivas ... 

... och planeras ersättas av dessa bostadshus ... Illustration White/Arkitekter

... men kulturförvaltningen är mycket kritisk. Återstår att se vad politikerna tycker. Illustration White/Arkitekter

Designens (svarta) hus från 1970, från början LM Ericssons personalbyggnad med matsalar, motionsrum, läkarmottagning mm, vid Telefonplan, framför den gamla telefonfabriken, ska enligt planerna rivas och ersättas av tre kvarter med bostadshus innehållande runt 150 lägenheter, något kulturförvaltningen starkt motsätter sig. I tjänsteskrivelsen som politikerna i kulturnämnden ska ta ställning till vid dagens (tisdag) sammanträde heter det bland annat:

”En så omfattande bebyggelse på förplatsen framför telefonfabriken skulle medföra kulturhistoriska och industrihistoriska förluster. Föreslagen bebyggelse är med slutna kvarter och utformning helt väsensfrämmande i sin kontext.

Kulturförvaltningen anser det synnerligen olämpligt att bebygga platsen och skära av banden mellan arbetsplats och bostäder samt att skymma anläggningens mest uttrycksfulla och geniala gestaltning.

Platsen framför telefonfabrikens huvudfasad bör upprättas som fabrikens förplats och utvecklas som en mötesplats i området, en central plats för de nya verksamheterna i fabriken och de ursprungliga bostäderna och den nyligen uppförda bebyggelsen i närområdena. Designens hus är olyckligt placerad men uppförd för telefonfabrikens syften och har dock som sådan berättigande på platsen.

Kulturförvaltningen avstyrker således planförslaget som innebär ett allvarligt intrång i en kulturmiljö av synnerligen stort kulturhistoriskt värde. Förslaget innebär en påtaglig förändring av riksintresset med negativa konsekvenser för det kulturhistoriska värdet.”

Återstår att se vad politikerna i kulturnämnden och slutligen stadsbyggnadsnämnden och kanske också kommunfullmäktige bestämmer.