Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-06-25 12:05

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/blogg/epstein/2015/09/02/manga-hus-ska-rivas-enligt-planerna-i-sturegallerians-kvarter/

Epsteins STHLM

Många hus ska rivas enligt planerna i Sturegallerians kvarter

Det så kallade Hästpalatset, som byggdes för Freys hyrverk år 1900, på Grev Turegatan 11, ...

... inkorporerat i, och till mer än häften dolt av, Sturegallerian ...

... ska enligt planerna rivas. Här entrén inne i gallerian ...

... varifrån man genom det genomskinliga taket kan se en del av fasaden.

Och så här kunde det se ut på ungefär samma ställe som den förrförra bilden för drygt hundra år sedan, en av Freys hyrverks katafalkvagnar färdig för förrättning. 

Bland övriga (svårfotograferade) hus i kvarteret som planeras att rivas är detta på Humlegårdsgatan 17 ...

... och detta på Grev Turegatan 3-5.

Stora förändringar planeras i det stora kvarteret (Sperlingens Backe) vid Stureplan där Sturegallerian ligger. Sex hus rivs och de flesta kvarvarande byggs på med upp till fyra våningar enligt det programförslag som just nu är ute på samråd.

Freys hyrverks hus från år 1900 på Grev Turegatan 11, i dag delvis dolt av en tillbyggnad tillhörig Sturegallerian, är ett av husen, kanske det finaste, som hotas av rivning. Det ritades av arkitekten Wilhelm Klemming och innehöll från början stallplatser en trappa upp för 106 hästar med vattenspilta för hästarnas bad.

I våningen ovanför fanns ett vagnmakeri. Hästar och vagnar transporterades via stora hissar till och från gatuplanet. En bit in på 1920-talet var alla hästarna ersatta av bilar som parkerades i garage i bottenvåningarna på huvudbyggnaden och de två flyglarna som byggts till ett tiotal år tidigare.

Freys lämnade huset på sjuttiotalet och på åttiotalet införlivades huset i Sturegallerian vars tillbyggnad effektivt täcker nästan hela husets fasad.

Inkommen i gallerian kan man se den vackra sockelvåningen i granit med entréporten till huset och genom tillbyggnadens buktiga genomskinliga tak även skymta en del av fasaden. Synd om det huset kommer att rivas kan jag tycka.

Bland övriga hus i kvarteret som kan komma att rivas finns det så kallade parkeringshuset på Grev Turegatan 3-5 och huset på Humlegårdsgatan 17 plus flera av gårdshusen.

I planen ingår också en flytt av station Östermalmstorgs tunnelbanenedgång från Birger Jarlsgatan 16 till grannhuset Birger Jarlsgatan 18, där Ostermans marmorhallar låg en gång i tiden.

I stadsbyggnadskontorets sammanfattning av programförslaget skriver man inte utan viss skepsis bland annat:

”Kvarteret innehåller kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och programförslaget innebär att riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården kan komma att påverkas negativt. Även avseende byggnadsnivå kan förändringarna komma att innebära negativ påverkan på kulturmiljön.”