Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Epsteins STHLM

Framtidens bilbefriade Stockholm

21

Stadsbyggnadsforskaren Alexander Ståhle har skrivit en bok om framtiden städer (bl a Stockholm) …

11

… som diskuterades mellan DN:s krönikör Viktor Barth-Kron och författaren (både i bakgrunden). Boken visas upp här av förläggaren Tobias Barenthin Lindblad …

31

… vid den välbesökta bokreleasen på baren på ArkDes (Moderna museet) på tisdagskvällen.

Hur ska Stockholm (och andra städer) utvecklas i framtiden är en fråga som engagerar allt fler. Det var packat med folk när stadsbyggnadsforskaren Alexander Ståhle hade release på sin bok ”Alla behöver närhet Så blir framtidens städer” (Dokument Press) i baren på ArkDes (Moderna museet) på tisdagskvällen.

Han skriver personligt och medryckande och blandar mängder av forskningsresultat med egna iakttagelser. Domen är klar. Bilen har mycket liten plats i den framtida staden, den orsakar olyckor, betalar inte på långa vägar sina egna kostnader, tar upp alldeles för stor plats i gaturummet, gynnar aggresivt beteende osv.

Stadsplaneringen måste inrikta sig på den täta staden med satsning på cykel, kollektivtrafik och fotgängare istället för gynnad framkomlighet för bilarna. En tanke som väl delvis redan anammats (om än bara till hälften) av stadens styrande politiker med de senaste årens satsningar på cykelbanor och kraftiga höjningar av trängselskatter och boendeparkeringsavgifter.

Alexander Ståhle vill gå längre. Bland mycket annat vill han ha bort boendeparkeringen helt från gaturummet. Parkering bör ordnas inne i fastigheterna, en tanke som för övrigt Miljöpartiet genom trafikborgarrådet Daniel Helldén nyligen instämde i.

Han diskuterar också rent konkreta trafikproblem i Stockholm som konfikterna mellan gående och cyklister på Götgatan. Han är självklart positiv till utbyggnaden av cykelbanor men kritiserar att de på många håll i staden skett på de gåendes bekostnad i stället för bilisternas. Breda trottoarer är viktiga stråk i staden.

Oavsett vad man själv tycker så är det en klart tankeväckande bok som Alexander Ståhle skrivit. Vad sägs till exempel om hans förslag att göra om varannan stadsgata till gågata? Radikalt!

Man får också en intressant inblick bakom kulisserna i tekniska nämndhuset när stadens tjänstemän diskuterade fram olika lösningar för nya Slussen. Alexander Ståhle anlitades som konsult av staden och var ansvarig för frågor som rörde gångtrafik och stadsliv åren 2009 till 2012. Till sist kopplades han (och hans medarbetare) bort från projektet eftersom de var ”för besvärliga”. Intressant. Men han fick i alla fall igenom anläggandet av den så kallade Katarinaparken som inte ingick i de ursprungliga planerna för nya Slussen. Alltid något.