Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-10-14 01:22

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/blogg/epstein/2016/10/20/stangning-av-soderbergs-trappor-otankbart-men-de-stangs-anda/

Epsteins STHLM

”Stängning av Söderbergs trappor otänkbart” Men de stängs ändå!

Söderbergs trappor, från Stadsgården till Renstiernas Gata, ...

... "144 trappsteg närmare Katarinavägen" ...

... stängs, trots tunga remissinstansers invändningar, när den nya bussterminalen byggs i Katarinaberget.

Däremot öppnas de nu igenstängda Lokattens trappor, rivna och nybyggda, ...

... enligt detaljplanen för bussterminalen som nu ställs ut för granskning inför antagandet i kommunfullmäktige.

”Stängning av Söderbergs trappor är otänkbart”, säger Skönhetsrådet i sitt remissvar på detaljplaneförslaget för en ny bussterminal insprängd i Katarinaberget.

”Det är av stor vikt att Söderbergs trappor även fortsättningsvis kan vara i bruk”, säger Stadsmuseet i sitt remissvar.

Också Länsstyrelsen anger att det är ”av angelägen betydelse att Söderbergs trappor fortsättningsvis kan vara i bruk. Det utgör en angelägen länk mellan Renstiernas gata och Stadsgården”.

Men Söderbergs trappor intill den stängda Stadsgårdshissen och i höjd med Fotografiska stängs enligt det detaljplaneförslag som nu är utställt för granskning och som kommer att antas i kommunfullmäktige.

I en kommentar skriver planförfattarna att ”en utredning kommer att tas fram för att se över möjligheterna av en ny koppling mellan Renstiernasgata och Stadsgården”

Kanske blir det då ett förslag i samma anda som borgarrådet Joakim Larsson (m) föreslog i en motion tidigare i år med en Katarinahissliknande anläggning, i närheten av Stadsgårdshissen, med gångbro och hiss ned på samma sida av Stadsgårdsleden som Fotografiska.

Söderbergs trappor stängs, men de stängda Lokattens trappor längre ner på Katarinavägen, närmare Slussen, öppnas eller snarare rivs och nybyggs och kopplas ihop med den nya bussterminalen.

PS. Söderbergs trappor har inte sitt namn efter författaren Hjalmar Söderberg om någon trodde det. Trapporna torde istället fått sitt namn efter strump- och tröjfabrikören Johan Söderberg som hade en liten klädesfabrik på höjden i närheten. Han anlade trapporna 1892 (först var de i trä) för att arbetarna lättare skulle kunna ta sig till och från jobbet, enligt vad den mångkunnige författaren och Stockholmsskildraren Per Anders Fogelström berättar i boken Stockholms gatunamn.