Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-04-18 22:47

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/blogg/epstein/2016/11/07/storkyrkobadets-nedlaggningshot-diskuterades-i-kommunfullmaktige/

Epsteins STHLM

Storkyrkobadets nedläggningshot diskuterades i kommunfullmäktige

Rätta artikel

Vid måndagens fullmäktigesammanträde i Stockholms stadshus diskuterades Storkyrkobadets osäkra framtid. Liberalen Richard Bengtsson menade att det var en liten sak för staden att fortsätta att subventionera badets hyra som hittills eftersom det annars måste stänga efter 85 år ...

... medan socialdemokraten, utbildningsborgarrådet Olle Burell i den styrande majoriteten inte ansåg att utbildningsnämnden kunde fortsätta att betala hyran och i stället efterlyste "andra aktörers insats" för att en räddning skulle kunna bli möjlig.

Kanske någon av Olle Burells borgarrådskollegor, finansborgarrådet Karin Wanngård (närmast) eller idrottsborgarrådet Emilia Bjuggren (mitten) skulle kunna rycka in och rädda Storkyrkobadet ...

... som funnits i 85 år, stadens numera enda kvarvarande skolbad, frekvent utnyttjat av både vuxna och skolbarn och som används även vid simundervisningen.

Storkyrkobadets akuta nedläggningshot diskuterades i kommunfullmäktige vid måndagens sammanträde. Richard Bengtsson (lib) frågade utbildningsborgarrådet Olle Burell (s) om badets framtid.

Olle Burell är ordförande både i Sisab (Skolfastigheter i Stockholm AB), det kommunala bolaget som äger badet, och utbildningsnämnden som hyr det av Sisab och i sin tur upplåter det till den ideella föreningen Storkyrkobadarna som sedan många år driver det utan vinstintresse.

Utbildningsnämnden tänker från den 1 januari nästa år övervältra den årliga hyreskostnaden (dryg halv miljon kronor) på den ideella föreningen vilket i praktiken innebär att badet läggs ned efter 85 års drift.

Richard Bengtsson menade att det för stadens vidkommande är en obetydlig summa det handlar om och att det borde gå att lösa det ekonomiska dilemmat om politisk vilja finns.

Olle Burell sa att utbildningsnämndens pengar ska gå till elever och skolan. Därför kan inte ”elevpengar” i fortsättningen, som hittills, användas till att betala Storkyrkobadets hyra.

Men Olle Burell ansåg å andra sidan att det av barn och vuxna flitigt frekventerade Storkyrkobadet (det enda kvarvarande skolbadet i Stockholm) är en ”kulturinstitution” som han uttryckte det. Olle Burell hade också noterat det stora engagemanget bland allmänheten för Storkyrkobadets fortlevnad. I skrivande stund har  2 644 namnunderskrifter samlats in för att rädda badet.

Olle Burell sa också att om det finns ”andra aktörer” som vill vara med ekonomiskt och rädda badet så skulle Sisab vara villiga att diskutera Storkyrkobadets framtida existens.

Personligen undrar jag över begreppet ”andra aktörer”. Skulle det inte exempelvis kunna vara stadens idrottsnämnd som lägger ut stora summor på att driva och renovera stadens kommunala bad eller kanske stadens kulturnämnd, eftersom det handlar om en ”kulturinstitution”.

Det framgick inte av debatten i kommunfullmäktige om Olle Burell diskuterat en sådan lösning med sina övriga partikollegor som styr staden, idrottsborgarrådet Emilia Bjuggren och kultur- och fastighetsborgarrådet Roger Mogert och finansborgarrådet Karin Wanngård?

För det är väl inte avsikten att, i ett socialdemokratiskt styrt Stockholm, stadens egna kulturinstitutioners fortsatta existens ska vara helt beroende av privata ekonomiska intressens välvilja.

Eller?