Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Epsteins STHLM

Kritik mot planerna för omgörning av det stora Stureplanskvarteret

61

Äldre Stockholmare kanske minns Bångska palatsets fasad vid Stureplan sedan den på 1950-talet försetts med stora neonreklamskyltar …

91

… färre minns förmodligen när fasaden såg ut så här (bilden tagen på 1880-talet när huset var nybyggt) eftersom all fasaddekoration skalades bort på 1930-talet när funkisidealen styrde synen på arkitekturen …

21

… och nu ser den ut så här. Enligt planerna för omvandlingen av hela kvarteret Sperlingens backe (där bl. a. Sturegallerian finns) ska fasaden återställas i delvis ursprunglig utformning samtidigt som palatsets flyglar liksom stora delar (främst i kvarterets inre) rivs.

11Här kan man se vad som planerar att rivas. Till vänster om kvarteret: Sturegatan, Stureplan, Birger Jarlsgatan, till höger om: Grev Turegatan och ovanför: Humlegårdsgatan.

52

En (enligt min mening positiv) planerad rivning är den av den glasade restaurangen på Grev Turegatan som skymmer Freys gamla hyrverk (den vita byggnaden i bakgrunden).

31

Fastighetsägarens syn på den planerade omgörningen av kvarteret …

41

… kan den intresserade ta del av i en informationskiosk ute på Stureplan.

Nu startar diskussionen på allvar om framtiden för kvarteret Sperlingens backe, det stora kvarteret vid Stureplan där Sturegallerian är belägen.

Detaljplaneförslaget som nu ställs ut förutsätter stora rivningar i den inre delen av kvarteret, exempelvis Bångska palatsets flyglar, och rivning av en fastighet på Humlegårdsgatan och en på Grev Turegatan.

Samtidigt ska ett antal fasader restaureras och återställas i delvis ursprunglig utformning, som till exempel Bångska palatsets fasad liksom Birger Jarlsgatan 18, entrén till Ostermans marmorhallar. En ny tunnelbaneuppgång planeras också i de restaurerade marmorhallarna.

Freys hyrverk som i ett tidigare planeringsskede var tänkt att rivas får vara kvar och blir mer synligt genom att den skymmande, inglasade restaurangen vid Grev Turegatan rivs.

Den politiska oppositionen i Stadshuset, liksom flera företagare verksamma i kvarteret, har redan uttalat stark kritik mot de stora rivningarna och den långa ombyggnadstiden, cirka sju år.

En kampanj ”Stoppa Stureplanerna” har också startats (mot rivnings- och ombyggnadsplanerna) som stöds av flera av företagarna som inte vill se att Sturekvarteret ”förvandlas till en byggarbetsplats under 10 års tid” däribland Sturehof, Hedengrens, Taverna Brillo, Åbro Bryggeri och Bull and Bear.

Samtidigt har fastighetsägarens representanter en informationskiosk ute på Stureplan med modell och bilder som visar hur omgörningen är tänkt.

Fastighetsägare är den av Förenade Arabemiratens regering ägda investeringsfonden Adia, (Abu Dhabi Investment Authority).