Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Fråga Insidans experter

Skvaller och rykten efter skilsmässan

Fråga:

Detta är inte ett stort problem men jag måste få rådfråga er. Bakgrund: Min bror har skilt sig efter många års äktenskap. Nu kommer han till oss syskon och pratar ibland, och på bästa sätt försöker vi vara ett stöd för honom.

Jag personligen tycker det är mycket ledsamt att min bror och hans exfru gick skilda vägar. Min exsvägerska är en fantastisk person som jag älskar. Så det är smärtsamt och sorgligt. Och det är inte av Gud givet att hon kommer att vilja vara min och min familjs vän.

Efter skilsmässan träffade min bror en annan kvinna, något som upprört min exsvägerska, vilket jag förstår. Problem: Jag har fått höra av en ”utomstående” person att jag skulle vara oberörd av det som hänt, och att jag skulle ha sagt att det inte var så tokigt att äktenskapet upphörde. Jag har inte alls sagt så, och försökte säga till den personen att det inte var sant.

Jag har inget intresse av att figurera i min brors skilsmässa. Vi, hans syskon, har bestämt oss för att inte tala om skilsmässan ”offentligt”. När någon säger något om det så säger jag bara att det är ju jättetrist. Och när folk frågar varför, svarar jag: Om jag hade vetat varför kärlek tar slut hade jag tilldelats Nobels fredspris.

Nu funderar jag på att ta kontakt med personen igen och säga att vad min bror gör och inte gör har jag inget med att göra. Det är hans beslut. Och att min bror och hans exfrus skilsmässa är deras skilsmässa och att jag inte på något sätt vill figurera i det sammanhanget. Kan jag göra det? Det är min fråga. Jag är jättearg för att personen över huvud taget började diskutera det med mig. Jag vill inte heller att min relation till min exsvägerska ska förstöras av att någon sprider påståenden om vad jag har sagt och inte sagt. Jag har redan berättat för min bror vad som hänt.

Ofrivilligt inblandad

Svar:

Du har all rätt att känna dig kränkt, och jag kan förstå att det som händer känns omtumlande och orättvist för dig. Det påstås att du har en uppfattning om din brors skilsmässa och att du har sagt saker, fast det inte alls stämmer. Det som påstås kan, utöver att det inte är sant, även såra personer som är viktiga för dig. Jag har full förståelse för att din spontana tanke är att du ska kontakta personen som lagt sig i och som påstår detta, för att tala personen till rätta, och få stopp på det den gör. Du är arg, oroad och besviken. Men jag skulle vilja avråda dig från att göra det. Så här tänker jag:

En viktig värdering för dig verkar vara att respektera och värna om din brors och din svägerskas integritet. Som jag uppfattar det vill du ha kvar en bra relation med båda och du har därför valt att inte prata om deras skilsmässa ”offentligt”. Jag tror att du ganska snart skulle känna att du är på väg att ge upp det förhållningssättet om du gav dig in i ett resonemang med en utomstående person om vad du sagt och inte sagt och vad du tänker om deras skilsmässa. Jag tror att du vinner på att hålla huvudet kallt och inte bli indragen i den ryktesspridning som alltid finns kring en händelse av det här slaget, och som det som hänt dig nog är ett uttryck för. Det kan förstås vara svårt för dig att hålla dig tillbaka. Du vill ju försvara både dig själv, din bror och din svägerska mot skvaller och spekulationer, men det finns nog mycket att vinna på att du är lojal mot det förhållningssätt som du hittills har haft, att hålla dig utanför sådant. Du vet att du då uppträder korrekt i förhållande till dina värderingar, och du splittrar dig inte utan kan göra annat mer konstruktivt för att värna om din relation till din bror och din svägerska.

För det finns en annan väg att gå, som jag vill föreslå dig. Jag ska återkomma till det strax. Först vill jag säga något om hur vi människor ofta förhåller oss till kriser i vår omgivning och om fenomenet skvaller i det sammanhanget. En skilsmässa är en av de svårare kriser som ett par och en familj kan uppleva, men nästan alltid även för deras närmaste omgivning. En hel livsstil, och ett stort nätverk av människor som kanske umgåtts i åratal, kommer i gungning. Till synes olösliga och mycket smärtsamma frågor tränger sig på även hos omgivningen, hos de syskon, vänner, grannar och arbetskamrater som finns omkring paret. De finns där före, under och efter skilsmässan. Vem ska vi umgås med, honom eller henne? Flyttar någon av dem härifrån och innebär det att våra barn kommer att förlora sina kompisar? Det är vanligt att man vill att vi ska ta parti för den ena eller den andra. Ibland är det självklart för oss att göra det men inte alltid – som det är för dig nu.

Vi upprörs och oroar oss, och i det känslomässiga klimatet blir det lätt så att vi börjar tänka i svart och vitt, och om vem som har gjort rätt eller fel. Vi vill kunna förstå och förutsäga vad som ska hända och påverka hur det ska bli utifrån våra egna intressen. Det är skvallrets funktion, och det är därför det förekommer också kring en skilsmässa. Vi har ett naturligt behov av att skvallra. Funktionen är att det ger oss en känsla av samhörighet med dem som delar vår uppfattning. Dilemmat med skvallret och ryktena är att de kan vara elaka. Vissa människor har en tendens att fokusera på andras brister, och ibland överdriva och uppfinna dem, för att framhäva sig själva på bekostnad av andra. Det underliggande budskapet kan vara: ”Jag skulle aldrig göra så, jag är bättre än …” Ett annat inslag i skvaller är att vi krävs på ett ställningstagande för eller emot en person, en grupp eller en händelse.

Jag tror att det kan vara klokt om du är uppmärksam på två saker utifrån det här resonemanget. Det ena är att du ska räkna med att folk omkring dig fortsätter att prata om din brors skilsmässa, och ibland på ett okunnigt och elakt sätt. Hör du sådant sägas kan det förstås vara rimligt att du ifrågasätter det direkt när du hör det, men en viss grad av accepterande av att det förekommer bör du nog ha för ditt eget välmående. Ibland kan det vara klokare att fokusera på annat. Det andra är att du förväntas ha en uppfattning om rätt och fel om din brors skilsmässa och hans nya relation. Du har valt att göra tvärtom, och jag vill stödja dig i detta. Du har ett mycket moget och empatiskt sätt att resonera. Du dömer inte.

Du har insett utifrån egna erfarenheter att det inte finns något enkelt recept för hur vi ska hantera våra kriser i livet. Du har några effektiva nyckelfraser som du använder när omgivningen tränger sig på och vill att du ska avslöja var du står i de här frågorna. Risken finns kanske att du förlorar en bekant eller två när du är rakryggad och konsekvent med detta, men det är väl just det som gör att du kan bli en person som andra litar på, och vill ha som vän. Andra fraser som kan vara användbara är till exempel: ”Jag hör vad du säger, men det här tar nog min bror/min svägerska bäst hand om själv. Om det är så viktigt för dig kan du prata med dem i stället”, följt av ”nu måste jag gå vidare. Jag har en sak som jag ska göra.”

Hur ska du då göra i relation till din bror och din före detta svägerska? Jag tror att det klokaste som du kan göra i den här situationen är att finnas till hands ännu mer för dem. Båda verkar ha det ganska besvärligt nu. Fokusera på din relation med dem. Hör av dig till dem. Låt dem få uppleva ditt stöd och att du inte värderar dem och det som händer i termer av rätt eller fel. Gör tydligt att båda är viktiga för dig. Ge dem praktiskt stöd på olika sätt. Berätta om din neutrala hållning och dina skäl till den. Utgå ifrån att de kan uppskatta din hållning och se den som en tillgång även för dem. Låt dig inte lockas in i att behöva ta ställning. Var mer i rollen av lyssnare. Med det menar jag att lyssna utan att döma, snarare hjälpa dem att med genuint undrande frågor uppmärksamma hur de tänker, och upptäcka att det finns flera sätt att se på det som händer. Ibland hamnar vi i ett tunnelseende och ett ältande när vi är inne i kriser. Många som har varit bittra fiender vid en skilsmässa har kunnat försonas efter en tid.

Det finns flera böcker om att skiljas. Du kan läsa mer i till exempel boken ”Efter skilsmässan” av psykologen Barbro Lennéer Axelson.

Varma hälsningar!

Liria