Hoppa till innehållet Ge oss feedback gällande tillgänglighet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2023-06-02 16:43

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/blogg/fragajuristen/2009/09/07/varfor-behovs-en-bouppteckning-4628/

JURISTFRÅGAN

Varför behövs en bouppteckning?

Fortfarande gäller väl att bouppteckning ska upprättas och lämnas in till skattemyndigheterna? Vad fyller bouppteckningen för funktion nu då arv, gåvo- och förmögenhetsskatterna upphört? Vilka värde förmodas man ta upp då skattemyndigheterna saknar intresse för värderingen? Helt enkelt, varför ska vi upprätta bouppteckningar? "Undrande"

Svar: I en bouppteckning ska dödsbodelägarna anges och om det finns äktenskapsförord om enskild egendom samt testamente.

Om en förmyndare eller förmyndarens make eller sambo och den underårige har del i ett oskiftat dödsbo, ska överförmyndaren förordna en god man att vårda den omyndiges rätt i boet vid bouppteckningen liksom vid bodelning och skifte -eller avtal om sammanlevnad i oskiftat bo. För att kunna fullgöra sina åtaganden ska den gode mannen kallas till boupptecknings-förrättningen och antecknas i bouppteckningen. Samtliga tillgångar och skulder ska antecknas, till exempel fastigheter och bostadsrätter.

Numera utgår ingen arvsskatt vid dödsfall. Men den registrerade bouppteckningen är dödsboets legitimationshandling. Den måste till exempel visas vid lagfart på fastighet vid dödsboets försäljning eller vid ett arvskifte. Vid försäljning av dödsboets fas-tighet måste alla dödsbodelägarna underteckna köpebrevet. Motsvarande gäller vid försäljning av bostadsrätt. Vid arvskifte måste det också visas upp ett arvskifte som också måste undertecknas av alla dödsbodelägarna.

Detta var några exempel på varför man fortfarande måste upprätta en bouppteckning. Det finns fler exempel.