Hoppa till innehållet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2021-10-28 01:21

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/blogg/mangfald/2011/04/12/fn-om-mediernas-betydelse/

MÅNGFALD PÅ DN.SE

FN om mediernas betydelse

Världen är inte jämställd och mediernas agerande har i det sammanhanget stor betydelse. Och det är inte (vilket många läsare tenderar att tro) DN.se som kommer med det påståendet.

FN håller sedan 1975 särskilda världskonferenser om och för kvinnor. Målet är att bekämpa diskriminering baserad på kön samt att nå jämställdhet.

En handlingsplan har tagits fram och i den definieras ett antal områden att jobba extra mot, bland dem fattigdom, utbildning, hälsa, våld och ekonomi. Sedan 1995 ingår också massmedier som en av tolv punkter.

I planen slår FN fast att massmedia i många länder förmedlar ”en negativ och nedsättande kvinnobild som inte avspeglar kvinnors olika liv och bidrag till samhället”. Vidare skriver man att medierna har ”möjlighet att ge mycket större bidrag till att främja jämställdhet” samt att de kan ”skapa självreglerande mekanismer som kan bidra till att avskaffa snedvridna könsroller”.

Att rikta fokus mot journalisters arbete som ett medel mot jämställdhet är således relativt nytt. Primära mål är dels att öka kvinnors tillgång till medier, dels att motverka stereotypa skildringar.

Ett antal uppföljningar har gjorts, senast i fjol då EU presenterade rapporten Beijing +15. På sidan 109 redogörs för ansträngningar som gjorts i Europa. För svensk del nämns satsningen ”Screening gender”, ett samarbete mellan sex nordeuropeiska public service-bolag.

Huruvida det och andra initiativ verkligen leder till bestående förändring är en annan fråga. Debatten är mer eller mindre ständigt pågående.

Just nu handlar den – i Sverige – om kvinnliga programledare i underhållningsbranschen …  (Notera dock att problemet på intet vis är unikt för SVT.)