Hoppa till innehållet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2021-10-21 14:44

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/blogg/markligheter/2010/02/27/brittiska-forsvaret-forstor-uforapporter-6522/

MÄRKLIGHETER

Brittiska försvaret förstör uforapporter

 

Brittiska försvarsdepartementet kommer att förstöra alla rapporter om ufo för att undvika att tvinga lämna ut dem till allmänheten. Det framkommer av tidigare okända dokument i dag lördag.


Den 30 november förra året beslutade brittiska försvarsdepartementet att stänga den avdelning som under mer än femtio år tagit emot rapporter om oidentifierade flygande föremål från såväl allmänhet som militär.


Det som hittills varit okänt är att man då också beslutade att alla rapporter som når försvaret ska förstöras inom 30 dagar. Beslutet godkändes av försvarsministern Kevan Jones.


Orsaken till den nya policyn är att rapporterna ”inte är av något värde ur försvarssynpunkt utan enbart skapar en massa korrespondens som inte är av någon nytta för försvaret”.


På det sättet slipper det brittiska försvaret i framtiden alla frågor om ufo. Hoppas man.


I beslutet, som lämnats ut till den brittiske ufologen och universitetslektorn David Clarke, står också att alla personer som rapporterar in ett okänt föremål eller fenomen på himlen enbart ska få ett standardbrev till svar. Några undersökningar av det personen sett kommer inte att göras.


Beslutet har skickats ut till alla militära anläggningar runt Storbritannien. Där uppmanas personalen att ”inte uppmuntra allmänheten att rapportera in ufoobservationer”.


Detta innebär att inga fler dokument som handlar om ufo kommer att föras över till Nationalarkivet som har kommit in till försvaret efter den 30 november 2009.


David Clarke konstaterar att den nya policyn kan göra det svårt för militären att avgöra vad som är av militärt intresse och vad som inte är det. Särskilt som man beslutat att inte undersöka observationer av föremål som inte har gått att identifiera.


”Om det är något som försvarsdepartementet borde ha lärt sig efter 50 år så borde det vara att uforapporterna inte bara kommer att försvinna. Jag misstänker att nästa gång det inträffar en incident där ett flygplan och ett okänt föremål är nära att kollidera, så tvingas de omvärdera sin kortsiktiga policy,” skriver han i sin blogg.

Det brittiska försvarets beslut liknar det som togs av det amerikanska försvaret i samband med att den så kallade Coloradorapporten publicerades 1969 och det amerikanska flygvapnets rapporter fördes över till Nationalarkivet. Med den i sin hand gick myndigheterna ut och sa att uforapporterna inte hade något försvarsintresse. Samma besked gav det brittiska försvaret när man stängde sitt ufokontor i slutet av förra året.

I Sverige är situationen ännu så länge en annan. Sedan 1965 har ansvaret för uforapporterna förts över från försvarsstaben till Försvarets forskningsinstitut. Då bestämdes att FOI (dåvarande FOA) skulle skicka över alla rapporter som kunde ha militärt intresse till försvarsstaben medan man behöll de andra. Vid flera tillfällen har också denna hantering av uforapporter från allmänheten hotats av att läggas ned men räddats av dem som arbetat med den.

Låt oss hoppas att den får fortsätta att finnas kvar. Allmänheten behöver en officiell instans dit den kan vända sig med sina frågor och observationer vid sidan av privata ufogrupper.