Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Clas Svahn bloggar om märkligheter

Ubåtsjaktens första offer

ubatenpabild4904

Mellan åren 1981 och 1994 gjordes 4.700 observationer av möjliga ubåtar i svenska farvatten. En handfull av dessa bedömdes senare av försvaret som möjliga ubåtar. En gick på grund och blev det säkraste exemplet. Siffror som kan vara bra att dra sig till minnes när ubåtshysterin åter börjar gripa omkring sig.

Visst kan det röra sig en främmande ubåt i Stockholms skärgård. Möjligheten går inte att utesluta. Och visst kan det ryska fartyget NS ”Concord” som lite planlöst vekar segla omkring på lagom avstånd från jakten ha en koppling till det som just nu utspelar sig längs Sveriges ostkust.

Men det är nog nyttigt att vi har en stor isbit till hands om magkänslan skulle bli alltför påträngande.

Sommaren 1983 bevakade jag jakten på en ”instängd ubåt” i Töre skärgård. Rapporter kom dagligen. Folk såg till och med ett periskop röra sig på en plats där vattendjupet bara var ett par meter. Lokalradion beskrev vid ett tillfälle hur ubåten besköts och något som närmast liknade ett krig utspelade sig på platsen. När jag med pedalen limmad i golvet kom fram så var det kav lugnt. Några skott eller hovrande helikoptrar hade ingen hört eller sett.

Vid ett tillfälle visade en fiskare upp sin trasiga propeller som absolut inte hade kunnat skadas av sjunktimmer, att det var den instängda ubåten var underförstått. Ubåtsnätet som lades ut för att hindra en flykt rapporterades ha skurits sönder. Något som aldrig kunde styrkas. Till slut kom uppgifter om att försvaret frivilligt släppte ut en (rysk) ubåt med blödande besättningsmän – förmedlat av en stor lokaltidning.

Journalister visade stolt upp specialgjorda medlemskort i SJUNK, en ”förening” bildad av Aftonbladet och Expressen vars medlemmar alla hade bevakat ett antal olika ubåtsjakter..

Nu har jag undersökt ufofenomen i lite drygt 40 år; ett fenomen inte helt olika våra kära ubåtar. Närmare 20.000 rapporter finns i UFO-Sveriges arkiv. Vår erfarenhet är att ett par procent, kanske något mer, är så pass intressanta att vi tror oss ha att göra med fysiska föremål av något slag. Därmed inte sagt att vi vet var dessa har sitt ursprung.

När jag i dag talar med försvarets informatörer, som är överhopade av förfrågningar från medierna, så får jag veta att mellan fem och tio rapporter om iakttagelser av något som liknar en ubåt rings eller mejlas in varje timma. Sannolikheten för att någon av dessa rapporter har med en äkta ubåt att göra är mycket liten.

Själv fick jag i uppdrag att kontrollera en bild som tagits på Djuröbron i lördags. En klockren bild (se ovan) av en ubåt. Men efter ett telefonsamtal visade den sig föreställa en ubåt av ett helt annat slag, en turist- och evenemangsubåt som kan hyras för en rundtur i området.

Senare på kvällen verkade ytterligare en bild spricka som ett troll i solsken. ”Den mystiske man” som fångats på bild utanför Sandön visade sig vara en vanlig fiskare. Innan dess hade han prytt tidningarnas förstasidor. Vi kan ju minnas hur det gick till 1987 då en kråkjägare jagades av helikopter och beväpnad polis i tron att han var en ubåtsspion.

Själv undrar jag varför ingen gick fram till mannen och kollade läget innan bilden skickades ut för allmänt spekulerande.

Men det är så vi människor fungerar och jag kan inte låta bli att dra mig till minnes en rapport som kom in till UFO-Sverige för många år sedan. Rapporten kom från ett par som befann sig ute i skogen, nära en sjö, och sent på kvällen fick se ett starkt ljus en bit bort längs strandkanten som de nyfiket började vandra mot.

När paret kom lite närmare såg de en vitklädd varelse röra sig i det starka ljuset, ungefär som om han dansade. Varelsen verkade bära ett slags mask och något vapen i ena handen. Till slut vågade paret inte gå närmare utan gick därifrån. Till slut hamnade deras iakttagelse hos UFO-Sverige.

Många år senare fick händelsen sin– oväntade – lösning när jag kom i kontakt med en forskare vid Uppsala universitet. En insektsforskare närmare bestämt. Mannen berättade hur han brukade samla in nattflyn och då lade ut ett vitt lakan på marken, satte upp en stor lampa och iklädd en vit dräkt sedan försökte fånga de flygande nattfäna med hjälp av en håv. Och det precis i det område där paret hade gjort sin iakttagelse.

Hade de bara gått fram och inte fruktat att det var en utomjording så hade händelsen aldrig blivit mystisk över huvud taget.

Nu väntar vi på domen över den bild som en man tog väster om Ornö, och som försvaret mörkade den exakta placeringen av. Och hur säkra de källor som talar om mystiska sändningar från en skadad ubåt egentligen är.

Oavsett vad resultatet av jakten blir så dras vi journalister alltid med när ubåtsvalsen spelar upp och vi är många som deltar i dansen. Det finns anledning att minnas de siffror jag nämnde i början av artikeln. Annars blir ubåtsjaktens första offer vår egen trovärdighet. Om det rör sig om en ubåtsjakt vill säga.