Hoppa till innehållet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2022-08-12 19:10

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/blogg/osevardheter/2012/04/14/solklar-tvaa-bland-murarna-i-norden/

OSEVÄRDHETER

Solklar tvåa bland murarna i Norden

Alla vet ju att den medeltida muren runt Visby är unik för Norden. Följare av denna blogg har dessutom fått lära sig en hel del om de nästan helt försvunna stadsmurarna i Stockholm och Kalmar. Här kommer den ohotade tvåan!

Någon gång i mitten av 1200-talet blev den gamla handelsplatsen Aos nära Helgeåns utlopp i Hanöbukten en riktig stad. I närheten passerade resanden på den uråldriga huvudvägen från sydvästra Skåne upp mot Blekinge. Längs kusten och uppför ån seglade fraktskutor. Hamnen i Åhus var under medeltiden en av de viktigaste i Danmark.

Störst intresse i platsen hade kyrkan. Ärkebiskop Eskil i Lund hade redan på 1100-talet låtit bygga Mariakyrkan och borgen Aoshus. Med Åhus som stödjepunkt skulle barbarerna på andra sidan Östersjön upplysas om den enda och rätta läran.

När staden i samband med reformationen övergick till kronan började nedgången. Förfallet späddes på av återkommande besök av den hjältemodiga svenska krigsmakten. Precis som för närbelägna staden slutade det med att borgarna beordrades att flytta till nyanlagda och bättre befästa Kristianstad. För Åhus var sagan över 1617 och förfallet började.

Åhus är fullt av ruiner, men märkligast av alla är resterna av stadsmuren. Den uppfördes i början av 1300-talet på stadens västra och norra sida. (I öster verkar borgarna ha nöjt sig med en jordvall och i söder flyter Helge å.)

Cirka 250 meter låg mur återstår. Hur hög den varit från början är omöjligt att avgöra. Ett torn och en port, Västerport, har arkeologerna funnit rester av. På 1700-talet lär så pass mycket av porten stått kvar att den användes som riktmärke vid insegling till hamnen.

Letar du medeltida stadsmurar i Skåne i sommar är Åhus det enda stoppet. I Malmö är muren helt väck!

Fakta/läs mer:
Björn Rosenberg: ”Åhus. Medeltidsstaden 52”, Riksantikvarieämbetet, 1984.
Peter Carelli: ”Det medeltida Skåne”, Historiska media, 2007.