Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Redaktionsbloggen

Frågor och svar om Sara Skyttedals påståenden om Dagens Nyheter

KD-politikern Sara Skyttedal har i ett Facebook-inlägg som fått spridning påstått att Dagens Nyheter stulit bilder ur hennes fotoalbum på Facebook. Beskyllningarna är grundlösa men prövas nu rättsligt.

Texten har uppdaterats 2016-12-07.

Eftersom Sara Skyttedal ger en felaktig bild av sin konflikt med Dagens Nyheter, svarar DN:s redaktionschef Caspar Opitz utförligt på frågor om fallet.

Anser DN att det är fritt fram att publicera privata bilder från Facebook?

Absolut inte! Detta mål gäller inte en privatpersons Facebook-bilder. Målet handlar om något helt annat – att vi granskat Kristdemokraternas vid tillfället blivande partiledare Ebba Busch Thor, som deltagit i ett mycket kontroversiellt sammanhang.

Vad är bakgrunden till händelsen?

DN publicerade i februari 2015 en artikel om att Kristdemokraternas blivande partiledare Ebba Busch Thor poserat framför ett arméfordon vid en resa till Israel. Hon gjorde vad som till synes var ett tummen upp-tecken på en av bilderna och bar en t-shirt från den israeliska armén. Ett politiskt mycket kontroversiellt sammanhang, som genast väckte debatt.

Bilderna hade tidigare publicerats på KDU-ordföranden Sara Skyttedals öppna Facebook-sida som nådde flera tusen personer. DN tog skärmdumpar från sidan och återgav dessa. Även Sara Skyttedal poserade framför militärfordon samtidigt som hon på en av bilderna siktar med en kulspruta från militärfordonets tak.

Varför var detta viktigt att skriva om?

Ebba Busch Thor var vid tillfället slutkandidat till att bli partiledare för Kristdemokraterna. Att en så mäktig politiker förekommer på så pass kontroversiella bilder ansåg DN hade ett stort allmänintresse. Det var viktigt att våra läsare skulle få se bilderna.

På samma sätt hade vi resonerat om någon annan blivande partiledare, oavsett om det vore Anna Kinberg Batra eller Stefan Löfven, hade gjort något liknande.

Vad hände sedan?

Andra stora medier skrev om saken och publicerade motsvarande avbilder av Facebook-sidan. Sara Skyttedal ogillade DN:s granskning av henne och den blivande KD-ledaren Ebba Busch Thor. Skyttedal skickade en faktura till tidningen. Den bestred DN, med stöd i upphovsrättslagen.

Där finns en skrivning som just tar sikte på den situation som uppstått – att kunna publicera bilder med stort allmänintresse i en relevant nyhetskontext.

När DN avvisade Sara Skyttedals faktura anlitade hon ett juridiskt ombud och drev frågan hela vägen till domstol via Kronofogden. Hon har använt sig av samma ombud som SD-politikern Kent Ekeroth, som i likhet med Sara Skyttedal försökt försvåra för medier att publicera den numera riksbekanta järnrörsfilmen – som togs med Ekeroths kamera.

DN ansåg, precis som i fallet med Kent Ekeroth, att makthavare inte ska kunna stoppa viktig granskning med hänvisning till upphovsrätten. Allmänheten har rätt att få veta.

Nu ligger ärendet i domstol och kan orsaka stora kostnader för den som förlorar målet – varför?

Sara Skyttedal har valt att processa mot DN i tingsrätten. Den som förlorar ett sådant mål ska betala rättegångskostnader – så är det alltid. När vi förstod att ärendet svällde öppnade vi för möjligheten att lägga tvisten till handlingarna och att Sara Skyttedal därmed inte skulle behöva stå för DN:s juridiska kostnader.

Det har talats om höga juridiska kostnader. Varför är det så?

Sara Skyttedal har via sitt juridiska ombud skickat en mängd inlagor till domstolen som kräver svar av DN. Det medför höga kostnader. Den som bestämmer vad rättegångskostnaderna i slutändan blir och hur de ska fördelas är inte DN eller Sara Skyttedal utan domstolen.

Har DN något ekonomiskt intresse i detta?

Nej, vi beklagar att Sara Skyttedal drivit detta fall till ett domstolsavgörande. Vårt syfte har hela tiden varit att hävda yttrandefriheten och att politiker som gör kontroversiella saker inte ska kunna försvåra för medier att rapportera om det. Skulle DN vinna målet och få ekonomisk ersättning för de kostnader vi haft kommer vi oavkortat att skänka alla pengar till Free Dawit – fonden som skapats för att den fängslade journalisten Dawit Isaak ska släppas ur eritreanskt fängelse.

Har Dagens Nyheter låtit Sara Skyttedal ge sin version i mediebevakningen av händelsen?

Ja, i en lång intervju med Skyttedal, som publicerades i våras, ger hon sin syn på händelsen med bilderna från Västbanken.

Sara Skyttedal har hävdat att det är DN som drivit detta ärende till domstol. Stämmer det?

Det är fullständigt fel. DN har aldrig haft något intresse av en rättsprocess. Det är Sara Skyttedal som processat mot tidningen hos såväl Kronofogden som i domstol. DN begärde i ett tidigt skede återvinning från Kronofogden, eftersom Skyttedal felaktigt skickat sitt krav dit. Naturligtvis var själva återvinningen inte ett ställningstagande från DN för en domstolsprocess. Det är Sara Skyttedal som initierat tvisten och valt att låta den gå hela vägen till rättegång. Den 22 december kommer tingsrättens avgörande.

Rättelse: I en tidigare version av texten angavs en felaktig plats där bilderna var tagna.