Hoppa till innehållet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2022-05-19 06:56

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/blogg/sundellssiffror/2014/05/23/eu-valets-skiljefragor/

SUNDELLS SIFFROR

EU-valets skiljefrågor

Det börjar minst sagt att dra ihop sig inför EU-valet – valdagen är i övermorgon, och ikväll är det slutdebatt i SVT mellan (de flesta) av partiernas toppkandidater. För dig som har svårt att välja, och kanske vacklar mellan två partier, tänkte jag här belysa de frågor där det är störst skillnader mellan partierna. Om du har en stark åsikt i den frågan kanske det kan ge en ledtråd om hur du bör rösta? En sådan analys kan man göra på olika sätt, men jag ska givetvis göra det utifrån statistik. Sådan finns förnämligt nog lätt tillgänglig i form av den enkät SVT gjorde med partiernas kandidater, och som nu går att ladda ner från SVT Pejls hemsida. Innan vi går vidare till själva analysen vill jag bara berömma SVT Pejl för att de släpper datan fri. Som jag ser det vinner alla: Vi som vill analysera, de som får ta del av fler analyser, kandidaterna vars enkätsvar utnyttjas bättre, och så vidare. Dessutom blir det lättare att upptäcka fel och brister i datamaterialet. Det jag gjort är i alla fall att räkna ut ett medelsvar för varje fråga för elva partier: De åtta riksdagspartierna, Piratpartiet och Junilistan eftersom de båda haft mandat i Europaparlamentet, samt Feministiskt Initiativ eftersom de ser ut att ha chans att få ett mandat. Det fanns 28 frågor, ställda som förslag (klicka här för att se frågorna i fulltext), med fem svarsalternativ: Mycket bra förslag, Ganska bra, ingen åsikt, ganska dåligt och mycket dåligt. Mycket bra gav jag värdet 2, ganska bra 1, ingen åsikt 0, ganska dåligt -1 och mycket dåligt -2. 274 av 371 kandidater svarade på enkäten, inklusive alla toppnamnen. För varje kombination av partier har jag därefter undersökt i vilken fråga det är störst skillnad i medelvärde mellan partierna. En skillnad på 1 kan alltså betyda att det ena partiet i snitt svarade ”ganska bra” och det andra ”mycket bra” eller ”ingen åsikt”. Den maximala skillnaden är 4. Då har alla kandidater i det ena partiet svarat ”mycket dåligt” och i det andra har alla svarat ”mycket bra”. I ett fall har det inträffat: alla 36 folkpartister som besvarade enkäten tycker att det är ett mycket dåligt förslag att Sverige ska lämna EU, medan alla 15 Sverigedemokrater tycker att det är ett mycket bra förslag. I genomsnitt ligger avståndet i den mest skiljaktiga frågan på 3,2. I matrisen nedan visas för varje kombination av partier i vilken fråga det är störst skillnad, samt i färgläggningen, ungefär hur stort avståndet är. När frågan är grön är avståndet inte så stort (under 3), och när frågan är röd är avståndet mycket stort (3,5 och över). Inom parentes står det parti vars kandidater är mest positiva till det aktuella förslaget.

Först kan vi titta på förhållandena inom Alliansen och det rödgröna blocket. Den fråga där Kristdemokraterna skiljer sig mest från de övriga regeringspartierna är, föga förvånande, ”Satsa på ett EU där kristna värden får ett större inflytande över politiken”. Särskilt stor är denna skillnad gentemot Folkpartiet, som är 3,4 steg mer negativa. Centerpartiet skiljer sig gentemot Folkpartiet med sitt kärnkraftsmotstånd, och vurmar mer för förnybar energi än Moderaterna. Folkpartister är mer benägna än Moderater att instämma i att ”Det behövs ett europeiskt FBI”, men skillnaden är bara 2,1. Den stora sprickan bland de rödgröna partierna är i inställningen till om Sverige ska lämna EU, med V på ena sidan och S och MP på den andra. Mellan S och V skiljer det 3,6 steg, och frågan är dessutom helt central på ett principiellt plan, om än inte på ett praktiskt, då ett svenskt EU-utträde knappast finns på horisonten. S och Mp skiljer sig mest i synen på om EU ska tillåta svensk licensjakt på varg. Sverigedemokraterna skiljer sig stort i minst en fråga gentemot alla andra partier. Gentemot de rödgröna partierna handlar det om flyktingmottagning och förnybar energi; gentemot Allianspartierna handlar det om att lämna EU och bygga ut kärnkraften. De två saker jag tar med mig från analysen inför debatten ikväll är 1) grundinställningen till EU inom det rödgröna blocket, och 2) inställningen till förnybar energi och kärnkraft mellan Allianspartierna. En av Folkpartiets affischer inför valet har budskapet ”Nej till rysk gas – behåll kärnkraften”, och 33 av 36 kandidater tycker att det är ett ganska eller mycket bra förslag att EU ska verka för att kärnkraften byggs ut. Bland Centerpartiets kandidater tycker istället 28 av 29 att det är ett mycket dåligt förslag. I dessa två frågor finns det alltså potential för konflikter inom blocken, vilket vi inte kommer få se mycket av inför riksdagsvalet.