Hoppa till innehållet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2022-05-20 22:03

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/blogg/sundellssiffror/2014/05/26/var-ar-stodet-for-sd-och-fi-starkast/

SUNDELLS SIFFROR

Var är stödet för SD och FI starkast?

Resultatet är (nästan) här: När 5820 av 5837 valdistrikt i skrivande stund är räknade utkristalliserar sig vinnarna och förlorarna i Sveriges Europaparlamentsval 2014. Till vinnarna hör Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Feministiskt Initiativ. Sverigedemokraterna ökar med 6,5 procentenheter, och går från 0 till 2 mandat. Miljöpartiet blir näst största parti, och Feministiskt Initiativ har på bara några månader lyckats göra en imponerande resa i opinionen och får 5,3 procent.

De två stora förlorarna är Piratpartiet, som tappar sina två mandat, och det största regeringspartiet Moderaterna som endast får 13,6 procent. Det finns mycket i det här resultatet som kommer att diskuteras. Jag tänkte i det här inlägget göra några extremt snabba analyser (valresultatet kom för 55 minuter sedan) av de två partier som tar mandat för första gången: Sverigedemokraterna och Feministiskt Initiativ. Det ska till att börja med sägas att jag hämtade datan när ungefär 100 distrikt återstod att räkna, men de övergripande mönstren kommer inte påverkas.

Till att börja med tänkte jag se hur stödet för partierna är fördelade över landet. I kartorna nedan redovisas procentandelen röster på respektive parti - orange karta för SD, lila (rosa färg fanns inte i kartprogrammet!) för FI. Ju mörkare färg, desto högre stöd. Klicka på kartorna för större versioner.

Stödet för Sverigedemokraterna följer ett förväntat mönster - det är starkast i Skåne och svagare i norra Sverige. De tre kommuner där de fick störst stöd är Sjöbo (24,1%), Örkelljunga (23,7%) och Bromölla (23,4%). FI är istället starkast i Storstäderna - topp 5 är Göteborg och Stockholm (10,4% i båda), Umeå (9,2%), Malmö (8,9%) och Uppsala (8,2%). Simrishamn, där Gudrun Schyman suttit i kommunfullmäktige, kommer på sjunde plats med 7,8%.

Hur förhåller sig då stödet för de båda partierna till varandra? I grafen nedan visas varje kommun som en punkt, utifrån stödet för SD på ena axeln och stödet för FI på andra axeln. Det finns ett relativt tydligt negativt samband - ju starkare stödet för det ena partiet är, desto svagare är stödet för det andra. Simrishamn sticker dock ut, eftersom stödet där är ganska starkt för båda partierna.

Sambandet betyder däremot inte att partierna tar röster ifrån varandra. Troligen konkurrerar de tvärtom om helt olika väljare. Diagrammet avspeglar troligen istället olika sammansättning av väljarkåren i kommunerna. Vad finns det då för bakomliggande faktorer som hänger ihop med variationen i stöd? Jag har givetvis inte haft tid för några ingående analyser, och för att förklara partival måste man studera beteende på individnivå. Men i anda analyser jag gjort av kommuner har jag sett att utbildningsnivån i en kommun tenderar att hänga ihop med det mesta. Jag har därför i diagrammen nedan jämfört procentandelen av befolkningen i kommuner som har minst tre års eftergymnasial utbildning med stödet för de båda partierna.

För båda partierna ser vi ett samband, men det går åt olika håll. I kommuner med hög utbildningsnivå är stödet för SD lägre, medan det tenderar att vara högre för FI ju högre utbildningsnivån är. Det går utifrån sådana samband inte att dra slutsatsen att högutbildade i lägre utsträckning röstar på SD, men vi vet från tidigare forskning att det är så. För FI finns det mycket lite sådan forskning.

Som sagt, detta är ytterst preliminära analyser och bara några enkla samband, men det verkar alltså som att stödet för SD följer mönster från tidigare val: det är starkast i Skåne och i kommuner med låg utbildningsnivå. FI är istället starkare i storstadsregionerna och i kommuner med hög utbildningsnivå.

*** Uppdatering 2014-05-27 09:30

Något som med all säkerhet som kommer diskuteras är huruvida Jimmie Åkessons turné och de åtföljande demonstrationerna mot den spelade in i mobiliseringen av Sverigedemokratiska väljare. Att utreda om så är fallet är svårt, eftersom valet av städer att besöka naturligtvis inte är slumpmässigt. Det kan alltså finnas en mängd faktorer som ökar sannolikheten för att Jimmie Åkesson besöker staden och mobiliseringen av väljare. Dessutom kan ju ett besök som omskrivs i tidningarna påverka fler kommuner än just den som besöktes. Men man kan ju i alla fall börja med att se på några enkla siffror. I kartan nedan visas de 78 (!) kommuner som besöktes av Jimmie Åkesson, enligt den här turnéplanen på Sverigedemokraternas hemsida.

Hur såg då stödet för SD ut i dessa kommuner? I tabellen nedan visas medeltalen. Det finns inga tydliga Jimmie Åkesson-effekter - stödet är något lägre i kommunerna han besökte, liksom ökningen jämfört med 2009. Valdeltagandet är även det ungefär detsamma.

Som sagt, det betyder inte att besöken inte hade någon effekt, eftersom det finns en mängd bakomliggande faktorer också. Jag har gjort analyser där jag tagit hänsyn också till utbildningsnivå och befolkningsstorlek, och även då finns ingen märkbar effekt i just de kommuner som besöktes av Åkesson. Det finns inte heller några tydliga effekter av besök på stödet för V eller FI.

Men - jag vill återigen påpeka att turnén ju uppmärksammades flitigt i nationella media, vilket kan betyda att eventuella effekter inte är begränsade till kommunerna som faktiskt besöktes.