Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Sundells siffror

Hur har Sverigedemokraterna röstat i riksdagen?

Ett av de stora frågetecknen före och sannolikt även efter valet är regeringsbildningen. Opinionsmätningarna visar att det är troligt att de rödgröna partierna blir större än Alliansen, men utan att få egen majoritet. Vad som då händer beror både på vad vågmästarpartiet Sverigedemokraterna och de andra partierna gör. Den nuvarande perioden har regeringen varit i minoritet i riksdagen, men Sverigedemokraterna har i de flesta fallen röstat för regeringens förslag eller lagt ner sina röster, vilket jag tidigare skrivit om. I några uppmärksammade fall har Sverigdemokraterna dock gått emot regeringen. De rödgröna och Sverigedemokraterna stoppade till exempel tillsammans höjningen av brytpunkten för statlig skatt. Se riksdagsexperten Lars Davidsson på Politologerna för en pedagogisk genomgång av praxis för omröstningar i riksdagen.

Sverigdemokraternas röstningsmönster ser dock lite olika ut beroende på vilken typ av fråga det är som ligger på bordet. Riksdagen tillhandahåller numera data över hur ledamöterna röstat i alla huvudvoteringar, vilket gör att man lätt kan se hur ofta partierna röstar på samma sätt. Det går även att dela upp datan efter vilket utskott frågan har beretts i, vilket ger en fingervisning om vad frågan handlar om. Diagrammet visar hur Sverigedemokraterna har röstat i de omröstningar där Socialdemokraterna och Moderaterna har röstat på olika sätt, uppdelat efter utskott.

Sverigedemokraterna är som sagt mycket mer benägna att stödja Moderaterna och regeringen än Socialdemokraterna. I 70 procent av omröstningarna röstar SD och M på samma sätt, jämfört med de 10 procent där SD och S röstar likadant.

I vissa utskott stödjer Sverigedemokraterna dock Moderaterna mycket oftare. I ärenden som beretts i Miljö- och Jordbruksutskottet röstar SD på samma sätt som M i 87 procent av fallen när S och M röstar på olika sätt. I Trafik- och Kulturutskottet är motsvarande 84 respektive 79 procent.

De tre utskott där Sverigedemokraterna är minst överens med regeringen är Finans-, Utrikes- och Skatteutskottet. I Finansutskottet röstar SD och M på samma sätt i 46 procent av fallen. Skillnaden beror inte på att SD där stödjer S oftare, utan att de då oftast lägger ner sin röst, antagligen för att de själva lagt fram ett eget förslag och därför avstår i huvudvoteringen. I en hel del fall har de också röstat emot regeringen och Miljöpartiet, när Socialdemokraterna då lagt ner sin röst. Sverigedemokraterna verkar alltså ligga närmast regeringen i frågor som rör miljö, jordbruk, trafik och kultur.

De tre områden där Sverigedemokraterna är mest överens med Socialdemokraterna är konstitutions, utbildnings- och skattefrågor, även om det är på en mycket låg nivå.

En rödgrön minoritetsregering skulle ha lättast att få igenom sin politik i finansfrågor, eftersom SD efter att ha lagt fram sitt eget förslag enligt praxis skulle lägga ner sin röst i valet mellan huvudalternativen. Några sådana garantier finns dock inte. Dessutom vore det ohållbart för en regering att bara få igenom drygt hälften av sina förslag, vilket skulle bli fallet om SD fortsatte rösta med allianspartierna i samma utsträckning som under den här mandatperioden. I miljöfrågor skulle det bli helt omöjligt för regeringen att driva politik.

För att Stefan Löfven ska kunna leda en handlingskraftig regering om Sverigedemokraterna blir vågmästare krävs det alltså att allianspartierna lägger ner sina röster, eller att en blocköverskridande överenskommelse nås.