Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Teknikbloggen

Fråga forskarna om unga och nätet

Idag öppnar en frågelåda på nätet dit föräldrar kan vända sig för att få svar på frågor som rör ungdomar och internet. Svarar gör de båda nätforskarna Elza Dunkels och Marcin de Kaminski.

Varför öppnar ni en frågelåda just nu?

– Det har funnits ett behov ganska länge. Varje gång det händer något som relaterar till barn och unga på nätet dyker det upp tips, råd och tolkningar som inte har någon grund i vare sig vetenskap eller den vardag som barn och ungdomar befinner sig i. Vi tycker att det är ett problem när vuxna tolkar situationer utifrån känslor som oro eller rädsla. Många vuxna har en inneboende oro för sådant som är nytt, och den oron bekräftas ofta av media eller föreläsare som inte tar utgångspunkt i forskningen, säger Marcin de Kaminiski.

“Många råd är farliga” säger ni. Vilka och hur?

– Det är inte många barn som råkar illa ut på grund av nätet. Men forskning, bland annat från Linköpings Universitet, visar att de barn som råkar illa ut på nätet ofta har det jobbigt i övrigt och saknar ett fungerande vuxenstöd. Då är det ett problem att många av de tips som levereras handlar om att snoka och att övervaka. Det är råd som driver barnen ännu längre bort från sina föräldrar.

Ni menar också att internet behöver förklaras för de vuxna. Hur då?

– Det vi ofta möter när vi träffar föräldrar och skolpersonal är att de upplever att det finns ett kunskapsglapp. Det man som vuxen måste förstå är att internet inte är så konstigt, vår poäng är att man inte behöver förstå nätet. Det handlar istället om samma sociala relationer som vi har till vardags, nätet är bara en annan plattform där de sociala relationerna får fäste. Men fokuserar man för mycket på det tekniska och det som upplevs som svårt innebär det att man riskerar att glömma bort just det sociala.

Vad kommer ni att svara på för typ av frågor?

– Samma frågor som återkommer gång efter gång. Praktiska saker, hur ska jag hantera att mitt barn gör si eller så, eller drabbas av si eller så. “Vad är Instagram?” “Mitt barn ska träffa någon i en annan stad, hur ska jag göra?” “Hur mycket ska mina mina barn få visa på Facebook?”

– Men det går inte att ha någon form av riktlinjer för specifika tjänster, de utvecklas så snabbt och ungdomarna driver från tjänst till tjänst som gräshoppor. Istället handlar det om mer generella tips. Ett är att ärliga kommunikationer är bättre än falska. Uppmuntra barnen att vara ärliga, att inte vara anonyma. För om vuxna å ena sidan varnar för att personer på nätet inte alltid är den de utger sig för att vara, men samtidigt uppmanar sina egna barn att vara anonyma, då blir det problem. Bättre att lära barnen knep för att bekräfta vem det är man pratar med.

Hur då?

– Ett sätt kan vara att använda tjänster som Ratsit för att kontrollera om personen alls existerar i verkligheten.

På vilket sätt förändrar nätet förutsättningarna för mobbing?

– Det verkar som om nätmobbing har vissa speciella egenskaper. Den är inte bara kopplad till skolan och den går mycket snabbare. Men väldigt ofta faller den tillbaka till fysiska relationer, att det är personer som finns i den fysiska närheten som också mobbar på nätet.

Och hur påverkar nätet möjligheterna att komma till rätta med problemen?

– Vuxna är oroliga för att mobbningen följer med hem, att de som är utsatta i skolan inte ens får vara i fred utanför skolan. Men det ger också nya möjligheter för vuxenvärlden att gripa in. Det som sker i hörnet av skolgården har rastvakterna aldrig sett. På nätet sker kränkningarna ofta offentligt, det är möjligt att spåra dem och dessutom finns de ofta kvar som bevis på att mobbningen ägt rum.

– Men det går som vuxen givetvis inte att skanna av hela internet. Och därför är det återigen relationen mellan vuxna och barn som är så viktig. Fungerar den så kommer barnen själva höra av sig när något händer.

Vad kan man som förälder göra för att skydda sitt barn på nätet?

– Barn gör ofta det de inte får. Genom att skapa en förbudsatmosfär hemma så löser man inte något. Man kan inte heller vara närvarande hela tiden, i alla de nätforum där barnen är aktiva. Det är bra föräldraskap som gäller, att skapa en relation där barnen kommer och säger till när problem uppstår.

Hur tycker ni att skolpersonal ska agera i de här frågorna?

– Man bör jobba med värdegrundsfrågor. Skolan har ju haft problem att komma till rätta med mobbing under lång tid. Man bör inte se det som att man behöver öka nätkompetensen. Man måste fokusera på barnen, inte tekniken. Man ska inte se internet som det stora, svarta, farliga hålet. Då blir det, full förståeligt, väldigt ogripbart.

– Om ett barn känner sig utsatt under en längre period men inte upplever sig få något stöd från vuxenvärlden är det inte konstigt att man söker stöd och bekräftelse på annat håll. Och då är det ju väldigt olyckligt om det är någon som har onda åsikter som finns där.

Frågelådan kommer att finnas på forskargruppen Cybernormers webbplats, dit Marcin de Kaminski är knuten, och Elza Dunkels blogg. Det går också att följa nya frågor och svar via Facebook och Twitter.