Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2020-02-19 12:42

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/blogg/valakuten/2010/09/12/funktionshinder-fp-c-mp-kraver-diskriminerinlag-8046/

Valakuten

Funktionshinder: FP, C, MP kräver diskriminerinlag

Jessica frågar:
Jag undrar hur partierna står i frågan om funktionshindrade, vad vill de arbeta för och vad anser de vara viktigt i frågan?

Valakuten svarar:
Tillgänglighet och en diskrimineringslag som omfattar brister i tillgänglighet. Så lyder de två politiska frågorna som handlar om de funktionshindrades rättigheter i årets val. Det är däremot inte lätt att svara på vilket parti som på bästa sätt kommer att tillgodose den dryga miljonen medborgare som på ett eller annat sätt har funktionshinder.

När det gäller tillgängligheten, så är det en fråga som varit på tapeten under de senaste 30 åren. Här handlar det om att enkelt avhjälpta hinder skulle varit åtgärdade och att kollektivtrafiken skulle vara tillgängliga för alla. Flera tidigare politiska målsättningar, som stötts av en bred majoritet i riksdagen, har satt just år 2010 som året då landet skulle vara fullt tillgängligt för alla med funktionshinder. Men, enligt de organisationer och myndigheter som har till uppgift att övervaka förbättringarna på området, så är det inte mycket som infriats.

– På många håll har det faktiskt gått bakåt. Ta till exempel lagen om tillgänglighet inom allmänna kommunikationer, som kom 1979, så har det snarare blivit sämre under de senaste åren. När upphandlingar görs så glöms de funktionshindrade bort. Ta den här senaste spårvägen i Stockholm, bara 2 stationer lever upp till kraven, konstaterar Maria Johansson, förbundordförande för DHR - Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder.

Utifrån funktionshinderperspektiv har annars årets val varit ett fall framåt på så sätt att flera partier och valmanifest ändå nämner de funktionshindrade som grupp och deras rättigheter. När det handlar om centern, miljöpartiet och folkpartiet så vill just dessa tre också införa en lag mot diskriminering, som omfattar bristande tillgänglighet. Oppositionen har med frågan i sitt gemensamma valmanifest men med förbehållet att kostnaderna ska utredas.

Förbundet DHR, som har försökt granska de olika partiernas valprogram liksom oppostionens och alliansens valmanifest, har dock svårt att säga vilket parti som i verkligheten kommer att driva en politik som stärker de funktionshindrades situation:

– Ja du! Säg vem som det visste, säger en luttrad Maria Johansson.

– Vi kräver att nästa statsminister sätter ner foten och säger att nu ska de tidigare målen infrias och gällande lagar efterlevas. Sverige ska bli tillgängligt för alla. Dessutom måste Sverige följa med resten av världen och klassa bristande tillgänglighet som diskriminering, säger Maria Johansson.

I en genomgång av de olika partiernas valmanifest så står följande att läsa:

I en genomgång av de olika partiernas valmanifest så står följande att läsa:

Moderaterna skriver:
”Öka det egna inflytandet över vem som ska utföra vård-, rehabiliterings- och stödinsatser, liksom utformningen av dessa insatser. Arbeta aktivt med att undanröja alla former av diskriminering. Underlätta för personer med funktionsnedsättningar att komma in på arbetsmarknaden.” Samtidigt återfinns inne i texten följande reservation: ”Vi håller i grunden med om att bristande tillgänglighet kan ses som en form av diskriminering, men innan vi kan ta ställning till en sådan reform måste först de ekonomiska konsekvenserna noga utredas.”

Centerpartiet skriver: ”Bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska betraktas som en diskrimineringsgrund och omfattas av diskrimineringslagstiftningen. Centerpartiet vill se ännu fler och snabbare insatser för att personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att försörja sig genom eget arbete. Studerande inom särvux behöver få bättre möjligheter att komma in på arbetsmarknaden.”

Kristdemokraterna skriver: ”Personer med funktionsnedsättning måste ges möjlighet till jobb. Lönebidragen måste förbättras, trygghetsanställningarna öka och den offentliga sektorn ska visa vägen för övriga arbetsgivare genom att nyanställa 10.000 personer med funktionsnedsättning.”

Folkpartiet skriver: ”Bristande tillgänglighet ska utgöra diskriminering enligt lag. Jobbcheckar, ett intyg som redan på förhand visar vilka stödformer en arbetssökande med funktionsnedsättning har rätt till, ska införas. Lönebidragen ska reformeras – den som drabbas av arbetsfunktionsnedsättning ska kunna få lönebidrag för att fortsätta på sin arbetsplats ... Personer med funktionsnedsättning handikappas för att samhället ännu inte är tillgängligt. Här återstår det mycket att göra ... Vi vägrar acceptera en syn där människor på det sättet får beskedet att de inte behövs. Visst finns det grupper som har extremt svårt att komma in på den ordinarie arbetsmarknaden, exempelvis personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning och människor som hamnat i missbruk.”

Miljöpartiet skriver: ”De kollektiva transporterna ska vara tillgängliga och användbara för personer med funktionsnedsättning. Lagstiftningen mot diskriminering ska skärpas ... De lokala antidiskrimineringsbyråerna ska stärkas. Vi vill att otillgänglighet, i lag, ska klassas som diskriminering av personer med funktionsnedsättning.

Socialdemokraterna skriver: “Fler nyanlända och människor med funktionshinder ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden.”

Vänsterpartiet har nämnt de funktionshindrades rättigheter i Almedalen och i artiklar, men i partiets valmanifest finns inte ett ord nämnt om personer med funktionsnedsättning, tillgänglighet, assistans, resurser på arbetsmarknaden eller behovet av en diskrimineringslag.

Anders Forsström
anders.forsstrom@dn.se