Hoppa till innehållet Ge oss feedback gällande tillgänglighet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2023-02-02 15:28

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/blogg/valakuten/2010/09/14/alliansen-oenig-om-las-8069/

VALAKUTEN

Alliansen oenig om Las

Martina frågar:


Hur skiljer sig allians-partierna åt i fråga om synen på las, (lagen om anställningsskydd)?


Valakuten svarar:


Centerpartiet är det parti inom Alliansen som har gjort sin röst mest hörd i den här frågan. Medan de drivit på har de hållits tillbaka av framför allt Moderaterna.


Centerpartiet tycker att las är omodernt och låser fast människor på eller utanför arbetsmarknaden. Man menar att systemet måste bli mer flexibelt så att inte exempelvis kompetenta personer förfördelas vid anställningar eller uppsägningar. Med den efterfrågade flexibiliteten skulle man förhindra fördjupat utanförskap, menar man. Ett konkret förslag är att alla arbetsgivare ska få undanta två personer från turordningen vid uppsägningar, inte bara företag med max nio anställda. Man vill också införa en arbetsmarknad som på olika sätt uppmuntrar till exempelvis rörlighet och kompetensutveckling. C vill bland annat att personer under 26 år frivilligt ska kunna ingå särskilda ungdomsavtal med arbetsgivare. De anställningarna ska kunna vara i max två år.


Moderaterna skriver på sin hemsida att ”ett bra arbetsrättsligt regelverk gör att lugn och ro skapas på arbetsmarknaden och att företag och anställda kan verka under stabila spelregler”. De menar dock att ett sådant kan försvåra för vissa grupper att komma in på arbetsmarknaden. M vill därför bland annat halvera arbetsgivaravgifterna för anställda under 26 års ålder så att arbetsgivare lättare ska överväga att anställa dem. Annars tycker M att grundprincipen i las fortsatt ska gälla. Men varje arbetsgivare ska fritt få anställa på tidsbegränsade kontrakt, dock i sammanlagt max två år på en femårsperiod utan att vara tvungen att fastanställa. De vill också ha fler anställningar med korttidskontrakt och en form av lärlingsanställning för de som är under 23 år. Den anställningsformen är en av de saker man kommit överens om med övriga partier inom Alliansen och enligt förslaget skall anställningen vara upp till 18 månader.


Folkpartiet står bakom las-principen om att anställda ska skyddas från obefogade uppsägningar och att anställningstiden ska vara avgörande för turordningen vid uppsägningar. De vill dock reformera den. Bland annat föreslår FP att anställda som är över 45 år får ett stärkt skydd på det sätt att man får dubblera sin anställningstid upp till fem år vid uppsägningar på grund av arbetsbrist. FP vill också liksom C att två personer ska få undantas från undantagsreglerna oavsett arbetsgivarens storlek, det vill säga inte bara för företag med färre än tio anställda som lagen är utformad i dag. Med kompetens som skäl föreslås att arbetsgivare ska kunna undanta fyra personer. Vidare vill man förlänga provanställningstiden från sex till tolv månader. Andra tidsbegränsade anställningar ska utformas enhetligt så att ett företag ska kunna anställa upp till 20 personer i sammanlagt två år på en fyraårsperiod utan att de nödvändigtvis blir fastanställda.


Kristdemokraternas partistyrelse vill också utöka undantaget i las. KD:s förslag är här det samma som hos C och FP. KD skriver annars i sitt principprogram att las ska utformas på ett sätt så att ”rimlig” anställningstrygghet skapas. I övrigt vill partiet se en förlängd provanställningstid från sex till tolv månader.

Kommentarsfältet stänger. Nu finns inte längre möjligheten att kommentera artiklar på DN. Vi hoppas att ni som uppskattat att kommentera artiklar ändå fortsätter att engagera er i vår journalistik, och tar debatten vidare på andra vis. Tack alla läsare för ert engagemang!

Ⓒ Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt