Hoppa till innehållet Ge oss feedback gällande tillgänglighet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2023-06-01 14:07

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/blogg/valakuten/2010/09/15/piratfragorna-som-kom-bort-8074/

VALAKUTEN

Piratfrågorna som kom bort

Karl frågar:

Piratpartiet har jag inte hört många ord om sedan EU-valet, så jag undrar lite om vad som händer med "deras" frågor. Vad kommer att hända med FRA, ipred och datalagringsdirektivet efter valet? Kommer FRA och/eller ipred rivas upp vid rödgrön vinst?  Kommer datalagringsdirektivet att genomföras oberoende av vilket block som vinner?


Valakuten svarar:


De rödgröna är numera överens om en gemensam inställning till FRA. Lagen ska rivas upp omgående och frågan om signalspaning ska i samma veva utredas. S har till skillnad från samarbetspartierna velat ha någon övergångslagstiftning först, men nyligen anslöt man sig till V:s och MP:s uppfattning. Alliansen lyckades under uppmärksammade former få igenom FRA i riksdagen så formellt står alla regeringspartier bakom lagen. För att stilla kritiken föreslog man och fick senare igenom ändringar med ett förstärkt integritetsskydd.


Även datalagringsdirektivet motsätter sig V och MP, som båda sagt att de vill arbeta för att riva upp det. Intrång i den personlig integriteten, ineffektivitet och höga kostnader är några av skälen. S, med Thomas Bodström som justitieminister i spetsen, drev igenom direktivet och har sålunda värnat det. I en kritiserad rödgrön kompromiss kom partierna senare överens om att införa direktivet men att lagringen inte ska överskrida minimigränsen sex månader. Några veckor senare bröt V överenskommelsen.


Alliansen, vars justitieminister Beatrice Ask tidigare motsatte sig datalagringsdirektivet, har redan skrivit ett lagförslag om det. Även om EG-domstolen skulle kunna riva upp hela direktivet, med hänvisning till Europakonventionen för mänskliga rättigheter, menar man att man än så länge är skyldig att införa det. Men först efter en grundlig analys där man får fram en godtagbar balans mellan effektiviteten i brottsbekämpningen och skyddet av den enskildes privatliv.


Ipredfrågan är de rödgöna inte överens om. V och MP vill bestämt riva upp den för att man anser att den brister i rättssäkerhet och kränker människors integritet. S vill inte riva upp lagen, utan vill i stället stärka den enskildes integritet och rättigheter på olika sätt. Alliansen är också något delat i fallet ipred. C är på den sidan blockgränsen ensamt om att vara kritiska till lagen, men avvaktar den treåriga översyn som regeringen tillsatt.

Uppdatering: Karl nämner Piratpartiet i sin fråga och kallar detta "'deras' frågor". Mycket riktigt är det till stor del frågor om immaterialrätt och personlig integritet i en digital miljö som PP både bildats och fått mandat i EU på. Många av er som kommenterat artikeln efterlyser PP:s ståndpunkt i Karls frågor.

Vad gäller datalagringsdirektivet vänder sig PP mot möjligheten för staten att "ta reda på allt om var du befunnit dig och vilka personer du känner". Man menar att direktivet medger en stor inskränkning i privatlivet och därmed bryter mot såväl svensk grundlag som Europakonventionen om mänskliga rättigheter. PP har nyligen svarat DN.se mer utförligt om datalagringsdirektivet.

Integritetskränkning är också det huvudsakliga skälet till varför man är emot FRA:s signalspaning. PP tror samtidigt att sannolikheten att man med den lagen skulle förhindra terrorism är minimal.

PP inställning till ipred och andra upphovsrättsliga frågar kan man läsa om här och där.